fot. Dominik Gajda.
fot. Dominik Gajda.

Rozmowy ostatniej szansy toczyły się dziś, w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Jak wynika z zawartego porozumienia, pracownikom PGG zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie, które średnio wyniesie około 1 500 złotych dla pracowników dołowych i stosunkowo mniej dla pozostałych. To kwota rekompensat pieniężnych za przepracowane weekendy, od września do grudnia ubiegłego roku . Środki mają zostać wypłacone do 1 marca bieżącego roku.

Jednocześnie przyjęto, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 2021 rok będzie na poziomie 8 200 zł brutto. Dotąd aktualne średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 7829 zł.

Pogotowie strajkowe

Protestujący od 21 do 23 grudnia prowadzili ostrzegawczą akcję blokowania wysyłki węgla. Blokady dotyczyły wyłącznie węgla transportowanego do elektrowni. Sprzedaż surowca dla odbiorców indywidualnych odbywała się normalnie.

Po kolejnych rozmowach bez efektów, 29 grudnia podczas posiedzenia działającego w PGG  sztabu protestacyjno-strajkowego, w skład którego obok „Solidarności" wchodzą reprezentanci Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego Kadra, Związku Zawodowego Pracowników Dołowych i Sierpnia`80 zapadła decyzja o przeprowadzeniu blokady. Związkowcy ogłaszając decyzję, zadeklarowali jednocześnie wolę kontynuowania rozmów z zarządem PGG oraz stroną rządową i gotowość odwołania akcji protestacyjnych, jeśli dojdzie do porozumienia. 

- Nasza deklaracja niestety nie spotkała się z żadnym odzewem. Nikt z rządu, ani zarządu PGG nawet nie próbował z nami rozmawiać - mówił szef górniczej „S".

W styczniu odbyła się blokada wysyłki węgla do elektrowni. Na 17 stycznia zapowiedziano strajk do odwołania. Wobec zawartego porozumienia, akcja protestacyjna nie odbędzie się.

Czego oczekiwali?

Protestujący domagali się wypłacenia górnikom rekompensaty pieniężnej za przepracowane weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi.

- Od kilku miesięcy z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego i niedoboru surowców energetycznych, górnicy pracują w nadgodzinach i w weekendy, co pozwala uniknąć przerw w dostawie energii i ciepła. Fundusz płac w PGG nie został jednak zwiększony o dodatkowe środki na wynagrodzenie za ponadnormatywną pracę - mówił Bogusław Hutek.

Komentarze

Dodaj komentarz