Fot. Dominik Gajda, Smog nad Rybnikiem jest skutkiem głównie opalania domów „kopciuchami”
Fot. Dominik Gajda, Smog nad Rybnikiem jest skutkiem głównie opalania domów „kopciuchami”

Dofinansowanie otrzymała warta 17,3 miliony złotych inwestycja obejmująca 16 zarządzanych przez rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których znajduje się 168 mieszkań. We wszystkich budynkach objętych projektem przestarzałe źródła węglowe, głównie piece kaflowe, zostaną zastąpione przez źródła oparte o gaz lub ciepło sieciowe. Zostanie też wykonana instalacja centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej – informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

W ramach projektu w 14 budynkach zostaną przeprowadzone prace polegające na dociepleniu przegród budowlanych, czego wynikiem będzie znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Inwestycja zostanie  przeprowadzona w 2022 roku.

Budynki objęte projektem:

  • 10 budynków w dzielnicy Paruszowiec-Piaski: ul. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9, 1A, 3A, 5A, 7A, 9A (nowe źródła ciepła oparte o gaz);
  • 4 budynki w dzielnicy Rybnik-Północ – ul. Św. Antoniego 11, 13, 15, Św. Antoniego 11A/Piasta 19 (przyłączenie do sieci ciepłowniczej);
  • 2 budynki w Niedobczycach – ul. Andersa 13, 17 (nowe źródła ciepła oparte o gaz).

Efektem projektu będzie redukcja zapotrzebowania na energię końcową wynosząca 6 834,41 GJ (1898,54 MWh) rocznie, co z kolei przełoży się na redukcję emisji CO2 w wysokości 738,93 ton rocznie.

– To kolejny projekt dotyczący miejskich wielorodzinnych budynków mieszkalnych, na który udało się uzyskać znaczące dofinansowanie ze środków zewnętrznych na poprawę jakości powietrza. W ramach poprzednich projektów w latach 2018-2021 wykonano inwestycje termomodernizacyjne w 84 wielorodzinnych budynkach ZGM, w których znajdują  się 1702 mieszkania – podsumowuje Piotr Kuczera.

Komentarze

Dodaj komentarz