Zdjęcie poglądowe, Archiwum 2020, Dominik Gajda.
Zdjęcie poglądowe, Archiwum 2020, Dominik Gajda.

Pod koniec minionego roku, rybniccy radni podjęli decyzję o podwyżce opłat za wywóz śmieci. Wydawać by się mogło, że wzraz ze wzrostem cen, mieszkańcy mogą liczyć na terminowy odbiór odpadów. Nic bardziej mylnego. Informacje o nieterminowym wywozie odpadów docierają między innymi od mieszkańców Boguszowic, Kamienia czy Zamysłowa.

- Miasto na bieżąco wyjaśnia zgłoszone przypadki z firmą zajmującą się wywozem odpadów, sukcesywnie też naliczane są przewidziane umową kary, związane z nieterminowym odbiorem odpadów. Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z obecną sytuacją - czynimy starania, by jak najszybciej uległa ona poprawie - słyszymy w magistracie.

Firma się tłumaczy - braki kadrowe, covid i nieprzychylni mieszkańcy

21 stycznia, firma Eko wystosowała do zastępcy prezydenta miasta Rybnika Janusza Kopera pismo, w którym tłumaczy się z powodu opóźnień. Jak czytamy, Eko na bieżąco dokonuje obsady załóg, ze względu na absencję spowodowaną COVID-19.

- Wcześniejsze planowanie przez dział logistyki jest obciążone 50% prawdopodobieństwem braku osobowego składu, jaki ma wyjechać na dany rejon - słyszymy.

Zdaniem firmy, na ryzyko nierzetelnego wykonania usługi wpływa konieczność realizacji odbioru odpadów z wysokiej zabudowy w godzinach przedpołudniowych. Ze względu na blokowanie dojazdu do pojemników, tylko wtedy firma ma możliwość wjazdu na osiedla. 
Jak tłumaczy firma Eko, mieszkańcy nie przestrzegają regulaminu utrzymania czystości i porządku. Wśród najczęstszych przypadków wymieniono:

 • jeden mieszkaniec posesji zabrania naszym załogom wjazdu na daną drogę twierdząc, że jest to teren prywatny, inny za chwilę nie widzi w tym żadnego problemu,
 • stosowanie przez mieszkańców nieregulaminowych pojemników na odpady, dobitnie pokazuje to odkładanie odpadów do pojemników typu SM110. Nie nadają się one do opróżniania przez maszyny, ze względu na zużycie i stan techniczny, często się uszkadzają,
 • niedostosowywanie się mieszkańców do rygoru godzinowego, czyli wystawiania pojemników bądź worków przed godziną 6:00,
 • konieczność kilkukrotnego objazdu rejonu przez załogę, ze względu na mieszkańców, którzy wystawiają odpady dużo później, a fakt ten zgłaszają jako reklamację,
 • część mieszkańców nie chce wystawiać pojemników przed posesje, twierdząc, że nie są do tego zobligowani,
 • wystawianie bez worków papierowych odpadów, przy deszczowej pogodzie lub dużej wilgotności powietrza ulega on zniszczeniu,
 • pojemniki znajdują się za zamkniętymi bramami,
 • przeładowane pojemniki na popiół, które czasami są zalane wodą. 

Miasto nałożyło kary

Obowiązująca obecnie umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Rybnika, zawarta została (w wyniku postępowania przetargowego) z konsorcjum firm: EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J. – lider SEGO Sp. z o.o. – partner z Rybnika. Firma świadczy dwuletnią usługę (od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 ) za kwotę 85 065 120,00 zł. 

Zgodnie z zapisami umowy, kary umowne wynoszą:

 • za każdy potwierdzony przypadek niedokonania odbioru odpadów komunalnych w wysokości 500 zł, w przypadku powtarzającej się w następujących po sobie miesiącach interwencji dla danej nieruchomości dodatkowo w wysokości 1 500 zł,
 • w przypadku braku realizacji odbioru odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu na danej ulicy lub kilku ulicach (np. potwierdzony w systemie GPS) w wysokości 10 000 zł za każdą udokumentowaną, a niezrealizowaną ulicę.

Za okres 11 miesięcy ubiegłego roku (tj. styczeń - listopad 2021 r.) firmie naliczono kary w wysokości 635 000 zł.

- Trwa rozliczanie kar za niedotrzymanie terminów w grudniu 2021, kary za brak odbioru w styczniu są naliczane, jednak sumę obciążającą firmę możemy podać dopiero w lutym, ponieważ rozliczenie odbywa się w systemie miesięcznym - dodają urzędnicy.

Wszelkie przypadki nieterminowego wywozu odpadów należy zgłaszać:

 • za pośrednictwem aplikacji mobilnej „HaloRybnik” . W aplikacji należy wybrać opcję: ”zgłoś problem”. Dalej aplikacja prowadzi użytkownika bardzo intuicyjnie, można dołączyć lokalizację, zdjęcia i krótki opis. O tym, co dzieje się ze sprawą użytkownik jest powiadamiany mailem.
 • mailowo, do Wydz. Gospodarki Komunalnej UM,  e-mail: segreguj@um.rybnik.pl.

Czy nałożone kary wpłyną na poprawę jakości świadczonych usług?  

Komentarze

Dodaj komentarz