Fot. A. Skupień.
Fot. A. Skupień.

W spotkaniu, które odbyło się 19 stycznia, uczestniczył prezydent Rybnika Piotra Kuczera oraz przedstawiciele Politechniki Śląskiej – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz i dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego dr inż. Zygmunt Łukaszczyk. Głównym tematem spotkania były kroki podejmowane dla organizacji Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej w Rybniku.

Kwestia współpracy miasta z Politechnikę Śląską w Gliwicach jest niezwykle istotna w kontekście planów utworzenia w Rybniku Centrum Projektowego Fraunhofera. Mówimy wszak o przedsięwzięciu, którego celem jest  realizacja innowacyjnych  projektów przyczyniających się do rozwoju całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – zaznacza prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie potencjału naukowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i wynika z przekonania o konieczności współdziałania w duchu zasad partnerstwa w dziedzinie transformacji przemysłowej regionu, w kierunku zielonej gospodarki – czytamy z kolei w komunikacie na stronie Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Warto dodać, że Centrum Projektowe Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej w Rybniku ma szansę uzyskać dotację w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Politechnika Śląska na realizację przedsięwzięcia może otrzymać nawet 22,5 mln zł dofinansowania. Ostateczne decyzje nastąpią po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską.

Podczas spotkania rozmawiano też o wspólnych inicjatywach związanych z wprowadzeniem technologii wodorowych. Omawiano także rozszerzenie współpracy pomiędzy Politechniką Śląską a spółkami miejskimi Rybnika, m.in. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Współpracą miałaby też zostać objęta spółka komunikacyjna, nad powołaniem której trwają prace i w zasobie której  miałyby się znaleźć autobusy wodorowe. Rozmawiano również na temat uruchomienia w Rybniku studiów podyplomowych pn. Inżynieria terenów zurbanizowanych.

Komentarze

Dodaj komentarz