Fot. Lucyna Tyl.
Fot. Lucyna Tyl.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację zadania złożyło konsorcjum: WODPOL Sp. z o.o. z Żywca (lider) i PBO Śląsk Sp. z o.o. z Sosnowca (partner). To właśnie ten podmiot wybuduje przy Hallera  budynek z 80 mieszkaniami i lokalami usługowymi.

Bardzo się cieszę, że firma, którą reprezentuję, będzie realizować tak ważne dla Miasta przedsięwzięcie. Mamy spore doświadczenie w przeprowadzaniu dużych inwestycji w wielu polskich miastach, choć w Rybniku będziemy budować po raz pierwszy. Dołożymy wszelkich starań, by prace przebiegały sprawnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem – zaznacza Adam Marszałek, prezes firmy WODPOL Sp. z o.o. z Żywca

Cena oferty to 43 188 000 zł. Ogłoszony po raz drugi przetarg został rozstrzygnięty po decyzji Rady Miasta Rybnika o zwiększeniu o ponad 11 mln zł wydatków na sfinansowanie objęcia przez miasto  udziałów w spółce TBS ,,TWÓJ DOM" Sp. z o.o., w związku z wyższymi ofertami złożonymi w przetargu.

Zgodnie z założeniami, do końca 2023 roku w centrum Rybnika powstanie nowoczesna przestrzeń z mieszkaniami czynszowymi i lokalami użytkowymi. Powstać ma obiekt dopasowany do kontekstu urbanistycznego, z mieszkaniami i częścią usługową oraz infrastrukturą towarzysząca, w tym droga wewnętrzna i ciąg pieszo-jezdny. W szczegółach inwestycja przedstawia się następująco: 6 kondygnacji nadziemnych, 80 mieszkań o powierzchni od 38 do 62 metrów kwadratowych wyposażonych w loggie, klatki schodowe  z dźwigami osobowymi, 6 lokali użytkowych na parterze, monitoring części wspólnych budynku, pełen dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przewidywany termin oddania budynku wielorodzinnego do użytkowania to pierwsza połowa 2024 r.

–  Zakres inwestycji jest ogromny. Dotyczy ona zabudowy i zagospodarowania ważnego kwartału miasta wraz z przebudową sporego fragmentu infrastruktury.  W ramach inwestycji, poza budową samego obiektu mieszkalno-usługowego, jest droga za budynkiem C, jest też przebudowa sporego kawałka sieci wodociągowej wzdłuż łącznika Hallera-Pocztowa. W inwestycję wchodzi też likwidacja ogólnospławnej kanalizacji pod planowanym budynkiem oraz wzdłuż ulicy Hallera i budowa w jej miejsce kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Oznacza to „rozkopanie” sporego odcinka ulicy, a potem jego odtworzenie wraz z nawierzchnią. W ramach kosztów inwestycji przebudowane czy też odtworzone zostaną też dwa istniejące budynki przy ul. Hallera – tłumaczy prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

– Inwestycja przy Hallera daje szansę na stworzenie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni w centrum miasta. Obok rewitalizacji Strefy Juliusza, planu przekształceń w obszarze Placu Armii Krajowej, to jedna z ważniejszych inwestycji w Śródmieściu w obecnej kadencji samorządu. Budowa mieszkań na Hallera jest bliska idei powrotu do centrum, aktywizacji tej części miasta – dodaje Wojciech Kiljańczyk, Przewodniczący Rady Miasta Rybnika.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Twój Dom" ogłosiło już nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Gen. J. Hallera. Wnioski można składać do 17 lutego br. osobiście w siedzibie rybnickiego TBS-u przy ul. Gliwickiej 1 lub za pośrednictwem poczty.

– Nabór dotyczy lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego. Pierwszeństwo w zawarciu umowy przysługuje najemcom, którzy podpiszą umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, która to kwota wynosi do 30% kosztów budowy danego lokalu. I tak dla przykładowego mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych maksymalna kwota partycypacji będzie wynosić nieco ponad 71 tysięcy zł. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosić będzie 5% wartości odtworzeniowej lokalu, którą określa się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Wojewody Śląskiego. Na chwilę obecną dla lokalu 50-metrowego byłoby to około tysiąca złotych – przypomina Olgierd Zaraś,  Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o.

Komentarze

Dodaj komentarz