post image
Materiały prasowe Łukasz Kohut wzywa polskie władze do uznania śląskiego za język

Z inicjatywy europosła Łukasza Kohuta intergrupa ds. mniejszości narodowych i języków w Parlamencie Europejskim zajęła się tożsamością, kulturą i językiem śląskim.

Przypomnijmy, że w styczniowej dyskusji wzięli udział m.in. profesorowie Adam Bodnar i Małgorzata Myśliwiec oraz Szczepan Twardoch. Pokłosiem tego spotkania jest projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego autorstwa Łukasza Kohuta, wzywający polski parlament i rząd do uznania śląskiego za język.

Europoseł ze Śląska na konferencji prasowej w Sejmie poinformował, że wysłał list do przedstawicieli partii opozycyjnych, w którym apeluje o wsparcie śląskiej sprawy. Władze Lewicy popierają inicjatywę, co do reszty ugrupowań europoseł liczy na pozytywny odzew:

- Uznanie śląskiego w przyszłej kadencji polskiego Parlamentu. Liczę, że będzie to sprawa łącząca opozycję. Obecnie trwa zbieranie szabel - spotykam się z przedstawicielami wszystkich frakcji w Parlamencie Europejskim – dodał europoseł.

- Chodzi nam o to, żeby Ślązacy - którzy są lojalnym obywatelami państwa polskiego - mogli pielęgnować swój język, bo zaraz nasze bajtle przestaną godać. Zobowiązałem się kiedyś do tego mojej Babci i jestem tutaj, żeby sprawę dokończyć! - podsumował Łukasz Kohut.

Wideo konferencji prasowej: https://twitter.com/__Lewica/status/1491352471100293120?s=20&t=EAEOo5EZv3DCiRQQFHxGlg.

Projekt rezolucji jest efektem zorganizowanej 20 stycznia 2022 r. debaty „Śląsk w Europie”, która odbyła się na posiedzeniu intergrupy „Tradycyjne mniejszości, społeczności narodowe i języki” w Strasburgu.  

Język śląski jest tradycyjnie używany przez mieszkańców Śląska - terenu znajdującego się na obszarze trzech państw: Polski, Czech i Niemiec. Powstał na styku dwóch wielkich grup językowych: słowiańskich i germańskich. Sklasyfikowany jako język zachodniosłowiański - zachował wiele starych form w słownictwie i gramatyce. 

Wg oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest 529 400 użytkowników języka śląskiego. To prawie dwukrotnie więcej, niż łączna liczba wszystkich innych użytkowników uznanych w Polsce języków mniejszościowych i regionalnych. Mimo to, język którym Ślązacy posługują się na co dzień - formalnie nie istnieje.                        

Były Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Adam Bodnar, wykazał, że odmowa uznania języka śląskiego za język jest niezgodna z art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także z Europejską kartą języków regionalnych lub mniejszościowych, oraz kilkoma innymi, ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi. 

Imponuje liczba śląskich wydawnictw, literatury, przedsięwzięć teatralnych i muzycznych, które są przejawem silnej woli Ślązaków w próbie ratowania ich języka przed zaniknięciem. To nisko dochodowe lub nie dochodowe przedsięwzięcia, robione z miłości do ojczystego języka. 

Dzisiaj jest ostatni moment, aby ocalić język śląski przed zniknięciem. Sami Ślązacy, bez systemowej pomocy, nie są w stanie tego zrobić. To obowiązek Polski. To także obowiązek Unii Europejskiej, zobowiązanej do wspierania wielokulturowej Europy. 

Projekt rezolucji

złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu

w sprawie uznania śląskiego za język

Łukasz Kohut

A. Mając na uwadze, że w Rzeczypospolitej Polskiej najliczniejszą grupą, która w kontaktach domowych nie używa języka polskiego a języka śląskiego, i jest to grupa liczniejsza, niż wszystkie pozostałe grupy posługujące się językami mniejszościowymi i regionalnymi łącznie;

B. Biorąc pod uwagę fakt, że według oficjalnych danych statystycznych w Rzeczypospolitej Polskiej 529 400 osób posługuje się językiem śląskim;

C. Przypominając, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej w „Raporcie dla Sekretarza Generalnego Rady Europy” w 2019 r. informuje, że w Polsce jedynie około 302 tysięcy osób używa języków mniejszościowych i regionalnych, pomijając osoby posługujące się językiem śląskim i tym samym nie realizując wobec nich postanowień Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych.

D. Biorąc pod uwagę, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej wskazał w opinii z 9 lutego 2021 r., że przyczyną odmowy uznania języka śląskiego za język regionalny są względy finansowe, oraz że aktualnie Parlament Rzeczypospolitej po raz piąty podjął legislacyjną próbę doprowadzenia do uznania śląskiego za język;

1. Wskazuje, że Rząd i Parlament Rzeczypospolitej Polskiej powinny doprowadzić do uznania śląskiego za język.

2. Wzywa Komisję Europejską do zachęcania rządów państw członkowskich do wspierania wielokulturowości Europy, której języki mniejszościowe i regionalne, niebędące językami oficjalnymi UE, są wspólnym dziedzictwem wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Komentarze

Dodaj Komentarz