Foto: WFOŚiGW w Katowicach, Tekst: WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiW.
Foto: WFOŚiGW w Katowicach, Tekst: WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiW.

 „50 kW na start”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start”, wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców. Nabór wniosków odbywa się w trzech terminach. Pierwszy z nich rozpoczął się 15 lutego i potrwa do 31 marca br. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań/ochrona atmosfery/ Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

Fundusz przypomina

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645), istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Do wzięcia 69 tys. zł

Ruszyła trzecia edycja programu "Czyste powietrze", z najwyższym dotąd dofinansowaniem do 69 tys. zł, przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku. W nowej wersji programu wprowadzono także szereg ułatwień, w zakresie rozpatrywania wniosków. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Komentarze

  • Edmund Bermingham 04 lipca 2022 17:24New Multifunction Waterproof Backpack The best ever SUPER Backpack: Drop-proof/Scratch-resistant/USB Charging/Large capacity storage 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time Buy now: https://thebackpack.sale Best, Edmund
  • Kristi Wahl 04 lipca 2022 16:52New Multifunction Waterproof Backpack The best ever SUPER Backpack: Drop-proof/Scratch-resistant/USB Charging/Large capacity storage 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time Buy now: https://thebackpack.sale Kind Regards, Kristi
  • Essie Lehmann 24 czerwca 2022 06:16►►► ✅ Where can I get my prize? Here? https://u.to/pHYyHA
  • Noella Gargett 15 czerwca 2022 18:30New Multifunction Anti-theft Waterproof Sling Bag The best ever SUPER Sling Bag: Drop-proof/Anti-theft/Scratch-resistant/USB Charging 50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time Buy now: https://fashiondaily.shop Best regards, Noella eNowiny.pl - Informacje z Twojego regionu

Dodaj komentarz