post image
KSSE S.A.

- Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał dwie decyzje o wsparciu na zasadach, wdrożonych na początku 2022 roku. Dotyczą one m.in. zwiększenia poziomu pomocy publicznej przyznawanej przedsiębiorcom - informuje strefa. 

Wraz z nowym rokiem wprowadzono największe zmiany w funkcjonowaniu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) od początku jej utworzenia w 2018 roku. Zmiany te powinny spotkać się z przyjaznym przyjęciem przez potencjalnych inwestorów i w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia popularności PSI, wśród dużych i średnich firm.

Co uległo zmianie?

Obecnie pomoc publiczna w postaci ulgi podatkowej w ramach podatku CIT lub PIT nawet do 50 proc. wartości inwestycji, może być przyjmowana przez inwestora nawet przez 12 do 15 lat. Przed 1 stycznia 2022 roku, maksymalny okres pomocy wynosił 10 lat. Najkorzystniej wygląda jednak kwestia wsparcia dla inwestorów z kategorii małych i mikro przedsiębiorstw. Firmy te mogą otrzymać nawet 50% ulgi. W przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, wartości te wynoszą kolejno 40% i 30% wsparcia. 

Zmniejszone zostały także wymagania ilościowe. To minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które przedsiębiorstwa musi ponieść by otrzymać zwolnienie podatkowe. Powiększona została także lista miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, dzięki czemu obniżono dla nich wymagania ilościowe. Na zmianach zyskają m.in. Zawiercie, Siemianowice Śląskie i Piekary Śląskie. Wraz z nowym rokiem, wymagania ilościowe wynoszą:

  • 90% dla średnich przedsiębiorców,
  • 95% dla małych przedsiębiorców oraz z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, IT,
  • 98% dla mikro przedsiębiorców.

Pierwsze dwie decyzje już wydane

Eurobox Polska jest czołowym producentem opakowań z tektury falistej w Polsce. Z kolei Hygienika, zajmuje się wytwarzaniem towarów higienicznych dla gospodarstw domowych. W sumie, przedsiębiorstwa zainwestują co najmniej 190 mln zł.

Komentarze

Dodaj komentarz