L. Tyl W Rybniku są jeszcze domy ogrzewane kopciuchami
L. Tyl W Rybniku są jeszcze domy ogrzewane kopciuchami

Polski Alarm Smogowy (PAS) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) już po raz czwarty zaprezentowali informacje dotyczące liczby składanych wniosków na wymianę źródła ciepła i termomodernizację w programie „Czyste Powietrze”. Najnowszy ranking, który pokazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r., wskazuje, że w pierwszej trzydziestce aż 25 pochodzi z województwa śląskiego.

To kolejny ranking zdominowany przez gminy z województwa śląskiego. Nie byłoby tego przyspieszenia bez antysmogowych przepisów, które zakończyły erę najstarszych kotłów. Z każdym wymienionym kopciuchem poprawia się jakość powietrza. Problem w tym, że w województwie śląskim kotłów na paliwa stałe jest do wymiany jeszcze ponad 300 tysięcy. Najszybciej poprawę odczują mieszkańcy tych gmin, których samorządy są najbardziej zdeterminowane, by rozwiązać problem – nie tylko wspierają mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji, ale też egzekwują przepisy uchwały antysmogowejmówi Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim.

Cieszy mnie taka aktywność gmin z woj. śląskiego – mówi Andrzej Guła, lider PAS.  – W tym województwie od 1 stycznia tego roku uchwała antysmogowa zakazała użytkowania „kopciuchów” wyprodukowanych przed 1 września 2007 roku. Widać, że zapisy uchwały są dobrym motywatorem do likwidacji pozaklasowych kotłów. Mamy nadzieję, że podobną mobilizację zobaczymy w tym roku w województwie małopolskim i mazowieckim – w tych regionach użytkowanie „kopciuchów” stanie się nielegalne od 1 stycznia 2023 r.

Tradycyjnie już najwięcej wniosków do programu złożono w Rybniku – 806 w IV kwartale 2021 oraz ponad 4600 od początku funkcjonowania programu. Jak zaznaczają organizatorzy rankingu, widać tu wyraźny wpływ aktywnych działań włodarzy miasta i mieszkańców oraz lokalnych aktywistów antysmogowych.

Nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze” został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i do końca 2018 roku złożono w sumie 25 519 wniosków. W kolejnych latach było to odpowiednio 85 368 (2019) i 83 801 wniosków (2020). Rekordowy okazał się rok 2021, kiedy złożono ich aż 184 267, tj. 48,6% wszystkich złożonych wniosków w programie. W ciągu dziesięciu lat trwania programu przewidziana jest wymiana 3 milionów „kopciuchów” w całym kraju.

Opublikowany ranking za IV kwartał 2021 r. będzie brany pod uwagę przy pierwszym rocznym podsumowaniu, dzięki któremu poznamy najaktywniejsze gminy w programie „Czyste Powietrze”, dla których NFOŚiGW przewidział bonusy finansowe o łącznej wartości 16 milionów złotych.

Zestawienie oparte jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Obejmuje ono aktywność gmin w czwartym kwartale poprzedniego roku (od 1 października do 31 grudnia 2021 r.) i powstało przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego.

Komentarze

Dodaj komentarz