CBŚP Śledztwo prowadziło Centralne Biuro Śledcze Policji
CBŚP Śledztwo prowadziło Centralne Biuro Śledcze Policji

Śledztwo było prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk, handel ludźmi kwalifikowany z art. 189a § 1 kk oraz oszustwa kwalifikowane z art. 286 § 1 kk.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat.

Handel ludźmi

W toku śledztwa prokurator ustalił, że w latach 2009 – 2014 w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech i Polsce na terenie województwa śląskiego, a w szczególności Zawiercia, Katowic, Rudy Śląskiej, Zabrza, Jaworzna i innych, działało kilka zorganizowanych grup przestępczych. Wszystkie grupy zajmowały się werbowaniem osób, pod pozorem załatwienia im legalnej pracy w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemczech. Następnie na dane osobowe „pracowników” dopuszczali się popełnienia szeregu przestępstw w tym wyłudzenia kredytów lub różnego rodzaju zasiłków socjalnych.

Schemat działania grupy

W pierwszej kolejności oskarżeni poszukiwali chętnych do podjęcia legalnej pracy w Niemczech lub Wielkiej Brytanii. Werbownicy wyszukiwali zainteresowanych spośród bezrobotnych, nieporadnych życiowo bądź znajdujących się w krytycznym położeniu materialnym. Następnym etapem było organizowanie transportu pokrzywdzonych na teren Niemiec, Szwecji lub Wielkiej Brytanii. Po przyjeździe odbierani byli przez „łączników” i przewożeni do nieznanych im miejsc, gdzie mieli nocować. W kolejnych dniach pokrzywdzeni byli zabierani przez „łączników” lub gospodarzy domów i wykorzystywani do popełniania przestępstw. Ich przestępcza działalność na terenie Niemiec, Szwecji lub Wielkiej Brytanii koncentrowała się na wyłudzaniu świadczeń i zasiłków socjalnych lub umów kredytowych w bankach, ale także na kradzieżach sklepowych.    

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Komentarze

Dodaj komentarz