A. Skupień
A. Skupień

W związku z atakiem na Ukrainę prezent Piotr Kuczera zebrał sztab kryzysowy, na którym spotkali się pracownicy urzędu, dyrektorzy jednostek miejskich: MOSIR-u, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Miejskiej, a także przedstawiciele Rady Kobiet i 28 dzielnicy koordynowanej przez „Stowarzyszenie 17”.

- Rybnik przygotowuje się na pomoc Ukraińcom, jednak czekamy na konkretne wytyczne Wojewody Śląskiego, który z ramienia rządu będzie koordynował działania - słyszymy w magistracie.

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Rybnika, prezydent Kuczera przedstawi radnym uchwałę, której celem będzie udzielenie pomocy rzeczowej partnerskiemu miastu Iwano – Frankiwsk na Ukrainie w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek Obrony Cywilnej, o wartości do 100.000,00 zł.

Dodatkowo na sesji zostanie wprowadzona uchwała wyrażająca solidarność miasta Rybnika z Ukrainą. Na rybnickim rynku w geście solidarności zawisły dziś flagi Ukrainy. 

Oprócz sali gimnastycznej przy ul. Górnośląskiej 108 miasto przygotowuje dodatkowe miejsca dla uchodźców z Ukrainy, jednak za wcześnie by mówić o konkretnych miejscach.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej udostępnił miejsce przy ulicy Białych 7 na potrzeby pomocy przygotowywanej prze Rybnicką Radę Kobiet.

 

Przedstawiciele Rady Kobiet i 28 dzielnicy są w kontakcie z rodzinami osób, które chcą przyjechać do Rybnika, albo już przyjechały.

Dziś odbywa się spotkanie wolontariuszy wspierających Radę Kobiet i 28 dzielnicę. Na jutro rano prezydent Kuczera zwołuje ponownie sztab byśmy mogli ustalić kolejne działania w zależności od sytuacji, która zastanie nas jutro.

Komentarze

Dodaj komentarz