post image
Elżbieta Grymel

Robota bōła leko, chocioż trza sie bōło uwijać, coby nastyc za inkszymi! Dziyń przed Popielcym trefiyła ji szychta na noc. Z rana na drugi dziyń miała jeszcze pojrzeć do swoji mamulki, co leżała już wiyncy jak tydziyń we lazarecie, bezto zaroz po robocie ani sie niy umyła pod brałzom jako dycki, yno gibko gnała prosto na szōsto rano do kościoła, coby se gowa posypać popiołym. Mody ksiōnżoszek robiōł te urbiny wielgi a na pojstrzōdku czoła, a farorz sypoł popiōł yno do włosōw, bezto se stanyła ku niymu a roz dwa bōła fertik.

Ledwie Hildka wylazła ze kościoła zaczło sipieć, ale ōna ani niy dała na to pozōr, yno przeleciała bez droga prosto do autobusa. Zdało sie ji, że ludzie sie jakoś dziwnie na nia dziwajōm a jedyn mody synek to ji nawet plac zrobiōł, coby se siadła. Padała se, że cosik musi być niyrichtik, ale bōła tako umynczōno po tyj nocce, że hnet ȏ tym zapōmniała, ale po drodze do szpitała zaś jakoś babeczka sie jōm spytała, eli sie dobrze czuje, a niy potrzebuje, coby jōm kery zakludziył do lazaretu, co je sam cołkiym blisko?!

- Kobitko, niy starejcie sie ȏ mie, bo praje tam ida! – ȏdpedziała Hildka, bo niy mogła spokopić, co ta baba mogła ȏd ni chcieć.

- Pani do kogo? – spytała sie flyjgera , co siedziała na izbie przijyńć a pisała cosik we hefcie.

- Tydziyń już sam chodza ku mamulce! Kōnskula Zofijo, izba piōntka!

Flyjgera dźwigła gowa a skoczyła na rōwne nogi.

- Teraz nigdzie pani nie pójdzie, głowę trzeba opatrzyć, doktorze, mamy pacjentkę! – zawołała do drugi izby i ani sie Hildka niy spodzioła, jak siedziała na kozetce a dochtōr jōm macoł po gowie.

- A to ciekawe! Rany nigdzie nie widzę, to skąd to krwawienie? – dziwowoł sie dochtōr.

Wtynczos cosik Hildce prziszło do gowy! Chyciyła swoja taszka a wyciōngła ś ni zdrzadełko: spod włosōw kulały sie ji po czole taki brōnotne strōżki! Wyglōndała jak pokwawiono, a to sie kawa, co ji ȏstała na niyumytych włosach, ȏd dyszczu sie rozpuściyła!

Mōj chop sie potym dycki ś ni śmioł, że mo szczyńści, że sie jeji szef niy kapnoł, że Hildka mu kawa ze zakładu wynosi!

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz