post image
Pixabay.com

Projekt "Energia" to duża szansa zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na subsydiowane zatrudnienie, doposażenie stanowisk pracy oraz staże. To w szczególności także możliwość pozyskania potrzebnych im wykwalifikowanych pracowników. Z kolei pracownicy, będą mogli liczyć na dobrych pracodawców oraz podniesienie własnych kwalifikacji przy wykorzystaniu Bazy Usług Rozwojowych. Przewidziana jest ponadto wypłata stypendiów szkoleniowych. Jednocześnie pracownicy KSSE zapewnią pośrednictwo w znalezieniu dobrej pracy oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

- Zależy nam, aby adresaci projektu mogli jak najszybciej ponownie podjąć pracę lub kontynuować zatrudnienie, a dodatkowo uzyskać służące temu kwalifikacje i kompetencje - informuje KSSE.

Projekt dotyczy między innymi obecnych i byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych lub przedsiębiorstw z nimi powiązanych, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego. Osoby zainteresowane powinny nadsyłać zgłoszenia telefonicznie pod nr 602 442 241 lub e-mail: bafiniec@ksse.com.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz