post image
Materiały prasowe.

 Z informacji pozyskanych przez KSSE, wiele zakładów funkcjonujących na terenach strefy nadal boryka się z brakiem rąk do pracy. Tym samym mogą one potencjalnie zaoferować stanowiska Ukrainkom i Ukraińcom przybywającym do Polski z powodu konfliktu w ich kraju i zapewnić im dzięki temu długofalowe wsparcie. Poprzez Strefę Wsparcia KSSE będzie koordynować wymianę informacji dotyczących pomocy dla uchodźców, organizowanej przez instytucje współpracujące z KSSE ( jak np. Wojewódzki Urząd Pracy), a strefowymi firmami. Program zainaugurowała zorganizowana 7 marca br. telekonferencja, na której inwestorzy wraz z przedstawicielami KSSE oraz dyrektorem WUP Grzegorzem Sikorskim przeanalizowali obecną sytuację na rynku pracy i podjęli decyzję o kolejnych krokach programu. Według przedstawicieli KSSE propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem operujących na terenach strefy przedsiębiorstw. Spotkanie poprzedziło wysłanie ankiet dotyczących obecnego statusu zatrudnienia osób z Ukrainy w lokalnych firmach oraz potencjalnych wakatów w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Giełda Ofert, Giełda Pracy oraz webinaria

Aby przyspieszyć i zautomatyzować proces wymiany informacji, w ramach projektu Strefa Wsparcia, na stronie internetowej www.ksse.com.pl, instytucje organizujące pomoc dla szukających pracy Ukraińców mogą zamieścić swoje ogłoszenia i przydatne informacje Jednocześnie uruchomiona została Giełda Pracy i Giełda ofert, dzięki której strefowi inwestorzy mogą zamieścić swoje oferty zatrudnienia oraz określić bieżące potrzeby związane z procesem produkcyjnym. KSSE powołało także Zespół Szybkiego Reagowania, który składa się z lokalnych koordynatorów poszczególnych podstref – gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, sosnowiecko-dąbrowskiej i tyskiej. Są to osoby pierwszego kontaktu, w przypadku pytań dotyczących aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz samego programu Strefa Wsparcia. W ramach projektu KSSE będzie także organizować webinaria, na których poruszane będą kluczowe, z perspektywy projektu, tematy dotyczące aktualnych działań w programie, procedur oraz koordynacji kontaktów pomiędzy instytucjami a inwestorami.

- Strefa Wsparcia jest odpowiedzią na długofalowe wyzwania, z jakimi najprawdopodobniej będą zmagali się obywatele Ukrainy w najbliższym czasie. Indywidualna pomoc naszych rodaków oraz Państwa związana z zakwaterowaniem, opieką zdrowotną czy wyżywieniem jest obecnie oczywiście nieoceniona i możemy być z niej dumni. Musimy jednak patrzeć na wyzwania związane z sytuacją naszych wschodnich sąsiadów, przebywających w Polsce z dłuższej perspektywy. Prawdopodobnie konflikt na Ukrainie nie zakończy się szybko, a Ukraińcy będą zainteresowani – a w niektórych przypadkach zmuszeni – do znalezienia zatrudnienia w naszym kraju. Stąd pomysł na uruchomienie projektu i zaangażowanie w niego, całego strefowego środowiska, w tym oczywiście inwestorów – mówi Monika Bryl, wiceprezes KSSE.

KSSE apeluje do firm strefowych o włączenie się do programu

Obecnie KSSE kontaktuje się z inwestorami poprzez swoich pracowników oraz przez działania programu Strefa Wsparcia. Jej przedstawiciele apelują jednak również za pośrednictwem mediów o włączenie się do tego projektu i tym samym wsparcie działań. Informacje dostępne są na stronie internetowej KSSE, w zakładce „Strefa Wsparcia – Ukraina”.

- Cieszymy się, że od pomysłu na Strefę Wsparcia dla Ukrainy do jej wdrożenia minęły zaledwie dwa dni i udało nam się bardzo sprawnie uruchomić nasz projekt. Oczywiście kluczową rolę odegrają w nim także nasi inwestorzy. Jako że w KSSE zainwestowało już ponad 500 firm, nie jesteśmy niestety w stanie skontaktować się z każdym z osobna. Dlatego również dziś, apelujemy i serdecznie zapraszamy ich do zamieszczania ofert poprzez nasz serwis internetowy. To znacznie przyspieszy proces i z jednej strony stanowić będzie wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów przebywających w Polsce, a z drugiej może rozwiązać wiele problemów związanych z brakami kadrowymi w strefowych firmach – dodaje dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Wsparcie własne

W ramach pomocy rzeczowej dla Ukrainy, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przekazała także z własnych środków 300 000 złotych na wsparcie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, z przeznaczeniem na zakup leków, środków higieny, żywności, odzieży i innych niezbędnych produktów.

Komentarze

Dodaj komentarz