Od środy można składać wnioski o nadanie numeru PESEL dla Ukraińców

PESEL umożliwi m.in. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. O numer PESEL mogą się ubiegać wszyscy Ukraińcy, którzy od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Wnioski składać można w Urzędzie Miasta Rybnika, przy specjalnie stworzonych do tego stanowiskach, na sali 264 (II piętro, dojazd windą). 

- Przygotowaliśmy odrębne stanowiska, przy których obywatele Ukrainy będą mogli kompleksowo załatwić sprawy związane z numerem PESEL – zapowiada prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Żeby maksymalnie ułatwić ten proces, będzie również możliwość bezpłatnego wykonania w urzędzie fotografii, którą należy dołączyć do wniosku – dodaje prezydent.

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Zdjęcie

 • Do wniosku musisz dołączyć kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). 
 • Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.
 • Jeśli nie masz aktualnego zdjęcia, możesz je wykonać nieodpłatnie, na miejscu, w Urzędzie Miasta Rybnika.

Jak i gdzie złożyć wniosek

 • Wypełnij wniosek oraz przygotuj zdjęcie
  Dane, które należy wpisać we wniosku: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, data wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz
 • Wniosek musisz złożyć osobiście.
  Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie pobiera się odcisków palców.
 • Na wniosku złóż własnoręczny, czytelny podpis.
 • Złóż wniosek w Urzędzie Miasta Rybnika, sala 264 (II piętro, dojazd windą). 
 • Pamiętaj! Podczas składania wniosku, urzędnik  pobierze twoje odciski palców.
 • Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.

Warto pamiętać, że po otrzymaniu numeru PESEL można (i należy) założyć konto bankowe, na które będą przekazywane przysługujące świadczenia.

Więcej na stronie gov.pl:  https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

 

PESEL для біженців з України

Громадяни України, які залишили свою батьківщину внаслідок російської агресії, з середи 16 березня можуть подати заявку на отримання номера PESEL.

Зокрема PESEL дозволить користуватись послугами медичної та соціальної допомоги, дозволить створення власної справи в Польщі тощо. Усі українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями, можуть подати заяву на присвоєння номера PESEL.

Заяву можна подати в Міській Раді Рибника у спеціально створених для цього місцях, які знаходяться в кабінеті 264 (2 поверх, підніматися на ліфті).

- Ми підготували окремі столики, де громадяни України зможуть комплексно вирішувати питання, пов’язані з номером PESEL, – заявляє міський голова Рибника Piotr Kuczera. – Для того, щоб максимально полегшити процес вирішення питань, у Міській Раді можна буде безплатно зробити фотографію, яку потрібно додавати до заяви, – додає міський голова.

 

Заява про надання номера PESEL

 • Завантажити заяву: Заява про надання номера PESEL громадянину України у зв'язку зі збройним конфліктом (файл .pdf, 517 kB)
 • Паперову версію заяви Ви можете отримати в Міській Раді. 

 

Фотографія

 • Разом із заявою Ви повинні додати кольорову фотографію на фотопапері розміром 35 x 45 мм (ширина x висота).
 • Перевірте, яким вимогам має відповідати фотографія.
 • Якщо у Вас немає актуальної фотографії, Ви можете зробити її безплатно в Міській Раді Рибника.


Як і куди подавати заяву

 • Заповніть заяву та підготуйте фотографію

Дані, які необхідно вказати в заяві: ім’я та прізвище, дата та місце народження, країна народження та громадянство, дата в’їзду до Польщі, український індивідуальний ідентифікаційний номер – якщо такий маєте.

 • Заяву Ви повинні подати особисто.

Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, працівником служб пробації, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично здійснює опіку над дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не беруть.

 • Заяву потрібно власноручно підписати (розбірливим підписом).
 • Подайте заяву у Міській Раді м. Рибник, каб. 264 (2 поверх, підніматися на ліфті).
 • Пам'ятайте! Під час подачі заяви працівник мерії візьме у Вас відбитки пальців.
 • Ви отримаєте роздруківку підтверджуючу надання номера PESEL.

Детальна інформація на сайті https://www.gov.pl/web/gov/ubezpieczaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua

Komentarze

Dodaj komentarz