WFOŚiGW Katowice.
WFOŚiGW Katowice.

Nabór wydłużony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" został wydłużony do dnia 31 grudnia bieżącego roku. Aktualna dokumentacja dotycząca naboru znajduje się na stronie www.wfosigw.katowice.pl.

Do 80 tys. zł dotacji

Już od 16 marca beneficjenci mogą mogli aplikować o dotację w ramach Inkubatora wniosków LIFE, instrumentu finansowego dostępnego w programie priorytetowym „Współfinansowanie programu LIFE Część 1) Wsparcie krajowe projektów LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027”. Program wspiera transformację w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu.

– Inkubator LIFE to wyjątkowa oferta pomagająca polskim podmiotom przygotować wysokiej jakości wnioski,  konkurujące z aplikacjami składanymi do LIFE z całej Europy. NFOŚiGW po raz trzeci udostępnia środki na pisanie wniosków. Już dziś serdecznie zapraszam do aplikowania, licząc, że taka wymierna pomoc przełoży się na liczbę skutecznie złożonych aplikacji – zachęca do udziału Paweł Mirowski, p.o. prezesa NFOŚiGW. Szczegóły na stronie: www.gov.pl/web/nfosigw.

Dla strażaków

Ogłoszono nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski wraz z załącznikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 16 maja 2022 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2 mln zł.

Komentarze

Dodaj komentarz