post image
Materiały prasowe.

W zakresie działalności Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej mieści się prowadzenie działalności badawczej, wdrożeniowej, szkoleniowej i edukacyjnej a także opracowywanie i rozwój innowacyjnych technologii Przemysłu 4.0. To także generowanie know-how oraz własności intelektualnej, pozyskiwanie aparatury umożliwiającej prowadzenie badań i działalności edukacyjnej w celu podnoszenia wiedzy praktycznej polskiej kadry specjalistycznej.

-  Przemysł 4.0 jest potężną zmianą, to zmiana paradygmatu wytwarzania, nowe rozwiązania produktów, nowa architektura produktów, nowe systemy wytwórcze, nowe modele biznesowe. Zrozumienie tej zmiany to pierwszy krok. Bardzo dużo zostało już w tym zakresie zrobione, wielu przedsiębiorców potwierdza, że jest w stanie określić czym dla nich jest Przemysł 4.0. Jednak czymś innym jest wiedza, a czymś innym praktyka. My chcemy zmierzyć się z tym drugim, aby rozwinąć kompetencje w zakresie Przemysłu 4.0 zarówno po stronie pracowników, jak i menadżerów – mówi dr Andrzej Soldaty dyrektor Centrum Przemysłu 4.0.

Podczas oficjalnej inauguracji prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marek Pawełczyk w imieniu rektora podpisał porozumienie z partnerami strategicznymi z obszaru przemysłu. 

Komentarze

Dodaj komentarz