Źródło: Straż Graniczna Racibórz
Źródło: Straż Graniczna Racibórz

29 marca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach nie zezwolili na wjazd na terytorium Polski 8 obywatelom Gruzji. Cudzoziemcy stawili się do kontroli granicznej po przylocie samolotu rejsowego z Kutaisi (Gruzja).

- Wszyscy przedstawili do kontroli swoje oryginalne gruzińskie paszporty oraz zadeklarowali chęć podjęcia pracy w Polsce, na dowód czego okazali dokumenty uzupełniające. Jednakże Gruzini nie potrafili wskazać miejsca wykonywania pracy, charakteru wykonywanej pracy, ani podmiotu dla którego mieli świadczyć tę pracę - informuje raciborska straż graniczna.

Dodatkowo trzech z nich do kontroli granicznej przedstawiło podrobione na wzór oryginalnych zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Jak się okazało pod wskazanymi numerami zaświadczeń widniały dane innych osób. Cudzoziemcy oświadczyli, że dokumenty kupili w Gruzji od nieznanych im osób, za kwotę od 100 do 200 dolarów amerykańskich. Komendant PSG w Katowicach-Pyrzowicach wydał wszystkim cudzoziemcom decyzje o odmowie wjazdu. Mężczyźni usłyszeli również zarzut usiłowania przekroczenia granicy RP wbrew przepisom, przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się podczas kontroli granicznej podrobionym na wzór oryginału dokumentem uzupełniającym.

Wszyscy przyznali się do zarzucanego im czynu, złożyli wyjaśnienia oraz dobrowolnie poddali się karze 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku. Gruzini wrócą do swojego kraju najbliższym lotem powrotnym. 

Komentarze

Dodaj komentarz