post image
Fot. KSSE, Facebook.com

Według zbiorczych analiz KSSE z lat 2015 – 2021, aż 194 na 364 pozytywnych decyzji o przyjęciu inwestorów do Strefy (i tym samym zwolnieniu z podatków PIT i CIT) dotyczyło firm z sektora MŚP. Rekordowy pod tym względem był rok 2021, gdzie po raz pierwszy ponad połowa decyzji (52 na 102) dotyczyła mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Rosnący trend potwierdza także I kwartał tego roku, w którym wśród strefowych inwestorów reprezentujących MŚP stanowi rekordowe 61,5% firm. Biorąc pod uwagę wszystkie przedsiębiorstwa - w tym duże firmy reprezentowane m.in. przez międzynarodowe koncerny - w pierwszych trzech miesiącach tego roku wydano łącznie 13 nowych decyzji o wsparciu, które zapewnią regionowi utrzymanie ponad 2000 miejsc pracy oraz pozyskanie niemal 100 nowych. Tegoroczni inwestorzy zadeklarowali łącznie nakłady w nowe projekty o wartości blisko 340 milionów złotych.

Rosnące nakłady inwestycyjne firm z sektora MŚP w KSSE

Jak wskazują analitycy KSSE, na przestrzeni ostatnich siedmiu lat wyraźnie podwyższyły się  deklarowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nakłady na inwestycje. O ile w 2015 roku wynosiły one nieco ponad 177 milionów złotych, to już w 2021 rekordowe 711 mln zł, a więc blisko 600 % więcej. Wyraźny wzrost KSSE zanotowała w roku 2018 (529 mln zł wobec 340 mln w 2017), gdy powstała Polska Strefa Inwestycji, która zniosła terytorialność inwestycji i sprawiła, że możliwość wsparcia nie zależy już od konkretnej lokalizacji, a zwolnienie z podatku można uzyskać w całej Polsce. 

Nowe przepisy to łatwiejsze warunki wejścia do SSE oraz większa kwota pomocy

Jak przekonują eksperci KSSE, z perspektywy decyzji firmy o chęci przystąpienia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej kluczowa jest kwota pomocy możliwej do uzyskania dzięki zwolnieniu z podatków CIT i PIT. W 2021 roku przekroczyła ona po raz pierwszy (licząc łącznie od roku 2015) miliard złotych. W samym tylko 2021 roku wyniosła ona dla tego segmentu przedsiębiorców ponad 288 mln zł. Przedstawiciele KSSE wskazują, że wpływ na to mają znowelizowane w 2021 roku przepisy, dzięki którym firmy mają możliwość uzyskania zwolnienia z podatku CIT lub PIT na terenie całej Polski na okres 12 lat (poza granicami KSSE, lecz na terenie Śląska i Opolszczyzny) oraz aż 15 lat dla projektów realizowanych w granicach SSE. Podczas gdy wg nowych wysokość pomocy publicznej dla dużych wynosi do 30%, to dla średnich i małych odpowiednio aż do 40% (średnie) i 50% (małe). Oferta przeznaczona jest dla tych przedsiębiorstw, które realizują projekty przemysłowe (np. budowa nowych zakładów produkcyjnych) bądź też firm oferujących nowoczesne usługi dla biznesu, związane np. z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, audytem finansowym czy usługami rachunkowo-księgowymi.

- Kluczowe w kontekście dołączania przedsiębiorstw z sektora MŚP do Specjalnych Stref Ekonomicznych było powstanie w 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji. Obecnie nie trzeba już bowiem posiadać siedziby w konkretnej lokalizacji, gdyż tak naprawdę cała Polska stała się strefą ekonomiczną. Ten fakt, nasze działania proinwestorskie, a także znowelizowanie w 2021 roku przepisów o wysokości wsparcia sprawiły, że z roku na rok wydajemy coraz większą liczbę decyzji o wsparciu dla mikro, małych i średnich firm. Wyniki z ostatniego kwartału pozwalają nam przewidywać, że będzie to kolejny rekordowy rok pod tym względem. Miejsca dla kolejnych inwestorów z pewnością nie zabraknie – mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Serwis informacyjny i kampania dla MŚP

Choć liczba firm z sektora MŚP decydujących się na rozwój w Strefie rośnie z roku na rok, wg przedstawicieli KSSE wielu przedsiębiorców wciąż uważa, że Specjalne Strefy Ekonomiczne to miejsce jedynie dla dużych firm lub globalnych koncernów. By zmienić ten stan postrzegania Stref, KSSE przygotowało dla przedsiębiorstw z sektora MŚP specjalny serwis informacyjny, dostępny na stronie www.ksse.com.pl/DlaMSP. Potencjalni inwestorzy znajdą w nim m.in.: specjalny kalkulator, dzięki któremu będą mogli w kilka minut sprawdzić, czy kwalifikują się do wsparcia w ramach KSSE, poradnik przygotowany specjalnie dla inwestora MŚP, przykłady firm, które z sukcesem zainwestowały w KSSE, dane liczbowe dotyczące inwestycji mikro, małych i średnich firm w KSSE w ostatnich latach. Serwis jest częścią prowadzonej na szeroką skalę kampanii marketingowej online, której celem jest przyciągnięcie jeszcze większej liczby przedsiębiorców do inwestycji w Strefie. 

- Liczba przedsiębiorców z sektora MŚP rośnie w naszej Strefie z roku na rok, co jest oczywiście bardzo budujące. Tym niemniej podczas wielu spotkań czy kontaktów z mikro, małymi i średnimi firmami wciąż obserwujemy, że wielu z nich postrzega KSSE oraz inne Strefy jako miejsce jedynie dla „dużych graczy”. Zarówno nasze analizy, jak i obecne, znowelizowane przepisy potwierdzają, że to mit i ten właśnie mit chcemy obalić poprzez kampanię, którą rozpoczynamy. Liczymy, że między innymi dzięki niej sektor MŚP zdecyduje się inwestować w KSSE, co wpłynie nie tylko na rozwój gospodarczy poszczególnych przedsiębiorstw, ale także regionu Śląska i Opolszczyzny, w których funkcjonuje nasza Strefa  – dodaje Janusz Michałek.

Dołącz do KSSE

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to instytucja, dzięki której przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie ulgi podatkowej, w ramach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Idea „cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną” została urzeczywistniona w 2018 roku, kiedy powstało narzędzie, które otworzyło drzwi do rozwoju dla wielu polskich przedsiębiorców. Polska Strefa Inwestycji jest instrumentem, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji.

Co zrobić by podjąć współpracę?

Pierwszym krokiem jest złożenie przez przedsiębiorcę listu intencyjnego, który zawiera podstawowe informacje o planowanym projekcie. Złożenie listu intencyjnego spowoduje wpisanie projektu do bazy ewidencji wsparcia prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpis oznacza oficjalne rozpoczęcie procedury wydania decyzji o wsparciu i w przypadku gdy Rada Ministrów zawiesi wydawanie nowych decyzji to nie będzie to dotyczyło projektów wpisanych do ewidencji.

Po akceptacji przez KSSE listu intencyjnego, kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Szczegółowe informacje można uzyskać na infolinii KSSE, pod numerem telefonu 505 102 102 lub w nowym serwisie www.ksse.com.pl/DlaMSP.

Komentarze

Dodaj komentarz