Fot. R. Lewandowski
Fot. R. Lewandowski

Obecna stawka za wywóz śmieci wynosi 29,50 zł miesięcznie od osoby. W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, stawka ta wynosi 26 zł, jednak dotyczy piątej i każdej kolejnej osoby. Stawki te mają jednak ulec zmianie. Jeśli uchwała wejdzie w życie, to od 1 lipca mieszkańcy będą płacili:

 • 32,00 zł miesięcznie od osoby,
 • 28,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, przy czym stawka dotyczy piątej i każdej kolejnej osoby.

Oznacza to wzrost odpowiednio o 2,50 zł lub 2 zł miesięcznie od osoby. 

Jednocześnie zgodnie z projektem uchwały, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, będzie ponosił opłatę w wysokości 64,00 zł miesięcznie od osoby.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za:

 • pojemnik lub worek o pojemności 120 l - 20,00 zł,
 • pojemnik o pojemności 240 l - 40,00 zł,
 • pojemnik o pojemności 1100 l - 183,33 zł,
 • pojemnik o pojemności 4 000 l - 666,67 zł,
 • pojemnik o pojemności 5 000 l - 833,33 zł,
 • pojemnik o pojemności 7 000 l - 1 166,67 zł,
 • pojemnik o pojemności 9 000 l - 1 500,00 zł.

W przypadku gdy odpady te nie będą zbierane w sposób selektywny, opłaty te będą podwojone.

Wyższe opłaty w innych miastach

Pod koniec ubiegłego roku wyższe opłaty za śmieci uchwalono m.in. w Rybniku (do 31 zł), Knurowie (do 31,90 zł), Jastrzębiu-Zdroju (29,50 zł) czy w Żorach (do 25 zł). Jeśli uchwała wejdzie w życie, gmina Czerwionka-Leszczyny nie będzie odosobniona w kwestii podwyżek opłat, choć będą one jednymi z najwyższych w regionie. 

Trwają konsultacje

W terminie od 20.04.2022 r. do 26.04.2022 r. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mogą wyrażać swoje opinie w tej sprawie, w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: go@czerwionka-leszczyny.com.pl

 3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760.

Szczegóły i projekt uchwały: kliknij tutaj. 

Komentarze

 • Kokodilo 21 kwietnia 2022 23:06Co tam 2 lub 3 złote odrazu podnieść 20 złotych w Czerwionka Leszczyny ma wielkie potrzeby a szczególnie władze no i podwyżka dla burmistrza tak profilaktycznie
 • Zły 23 kwietnia 2022 20:46Czy gmina nie potrafi stworzyć konkurencji dla PreZero i zrobić przetarg z innymi firmami, bo będzimy płacić najwyższe stawki w okolicy.
 • Lucek 15 maja 2022 02:38Przy następnych wyborach pokazać tym pasożytom gdzie jest ich miejsce!

Dodaj komentarz