post image
Fot. KSSE, Facebook.com

Celem umowy jest zwiększenie atrakcyjności województwa śląskiego jako potencjalnej lokalizacji inwestycji zagranicznych, poprzez utworzenie niepublicznego przedszkola oraz szkoły międzynarodowej, a także zapewnienie dzieciom pracowników zagranicznych inwestorów dostępu do edukacji na najwyższym poziomie, zgodnie z międzynarodowymi wzorcami i standardami nauczania, z uwzględnieniem potrzeb kulturowych i językowych.
W ramach współpracy powstanie także Międzynarodowe Centrum Kultury.

Katowicka SSE oraz miasto Katowice podejmą wspólne starania zmierzające do aktywizacji gospodarczej terenów poprzemysłowych, w tym współpracę w ramach utworzenia Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”. Katowicki Hub ma być kompleksem biurowo-technologicznym dla firm z obszaru nowoczesnych technologii, w szczególności działających w branży e-sportu
i produkcji gier video.

- Powstanie HUB-u Gamingowo-Technologicznego to projekt, który wytycza kierunek rozwoju Katowic. Mamy dobre doświadczenia związane z rewitalizacją terenów pokopalnianych. Strefa Kultury powstała właśnie na terenie dawnej kopalni, a jej budowa w sposób znaczący wpłynęła na rozwój i wizerunek miasta. Wierzę, że dzięki zacieśnieniu współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną jeszcze szybciej zaktywizujemy tereny w Nikiszowcu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic – Nasza współpraca ze strefą już układa się bardzo dobrze, a nowa umowa wytycza kolejne płaszczyzny dla wspólnych działań, które mogą do Katowic przyciągnąć następnych inwestorów – dodaje prezydent.

- Bardzo ważne jest by Strefa wraz z samorządami, wspierała obszary ułatwiające życie w naszym kraju nie tylko menedżerom i właścicielom, po prostu wszystkim pracownikom z zagranicy, mieszkającym w śląskich miastach. Dlatego chcemy w Katowicach otworzyć pierwszą międzynarodową szkołę w systemie IB, w której dzieci uczące się w zagranicznych szkołach będą mogły kontynuować swoją edukację po przyjeździe do Polski. Ponadto edukacja w szkole będzie kończyć się międzynarodową maturą, która umożliwia studia na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa sprawdzi się nie tylko wśród strefowych przedsiębiorców, ale będzie też propozycją dla lokalnej młodzieży, która chce zdobywać wykształcenie na międzynarodowym poziomie. Co więcej, powstanie Międzynarodowe Centrum Kultury, w którym będziemy próbowali łączyć społeczności z różnych obszarów kulturowych i integrować je z lokalnymi, aby  obywatele z zagranicy czuli się u nas komfortowo, poznając mi.in. lokalne zwyczaje – pokreślił dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Komentarze

  • Kasia Dokładnie i to od wielu lat i to nie jedyne w województwie śląskim
  • U GB Matko jedyna ... W Kato są już dwie takie szkoły. Gratuluję Panu Prezesowi znajomości miasta i edukacji.

Dodaj komentarz