Materiały prasowe.
Materiały prasowe.

Mam dziesięcioletnią córkę, po raz pierwszy chcemy ją wysłać na wakacje na kolonijny wyjazd. Wiemy, że na nią przysługuje nam bon turystyczny. Chciałbym się dowiedzieć, do kiedy jest on ważny, czy nam nie przepadł, a jeśli nie – to co mam zrobić, by go dostać, gdzie się zwrócić?

Bon turystycznym można płacić do końca września tego roku, tak więc jak najbardziej wyjazd wakacyjny i płatność w wakacje mieści się w terminie ważności bonu turystycznego. Bon przysługuje na każdego dziecko, jeśli do 18 lipca 2020 r. miało przyznane świadczenie wychowawcze 500+ lub dodatku wychowawczego - dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, ale też w sytuacji gdy rodzice, czy opiekunowie nabyli prawo do tego świadczenia w okresie od 19 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Nie trzeba składać wniosku o przyznanie bonu. Należy go jedynie aktywować. Aby to zrobić, trzeba zalogować się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Wybrać zakładkę [Ogólny] i przejść do zakładki [Polski Bon Turystyczny], a następnie [Mój bon]. Należy uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, na które rodzic czy opiekun ma prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego. Nie można wymienić bonu na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany.  

Jeśli rodzic ma prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego na dziecko niepełnosprawne, wówczas przysługuje dodatkowe świadczenie w formie bonu. Zatem na takie dziecko rodzic czy opiekun otrzyma jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł, co daje razem kwotę 1000 zł.

Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę [Ogólny], a następnie [Polski Bon Turystyczny]). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń. Bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Lista tych podmiotów znajduje się na stronie internetowej www.bonturystyczny.gov.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz