Dominik Gajda.
Dominik Gajda.

Nie ma właściwie osoby w regionie, która nie znałaby lub chociażby nie słyszałaby o malowniczym krajobrazie Pojezierza Palowickiego, rozciągającego się przez Żory, Czerwionkę-Leszczyny i Orzesze. To miejsce, w którym znajdują się akweny Garbocz, Łanuch i Jesionka, z którymi sąsiaduje 10 hodowlanych zbiorników wodnych, tworzących Dolinę Stawów Łańcuchowych. Jednym z charakterystycznych punktów pojezierza jest również Gichta huty Waleska.

- To bardzo ciekawe miejsce, gdzie jeszcze w XIX wieku wydobywano rudy darniowe, z których wytapiano żelazo. Niegdyś, pobliska wieża służyła do przenoszenia urobku. To niezwykle interesujące miejsce, do którego warto zajrzeć - zachęcał Tomasz Olszewski, nadleśniczy z Rybnika.

Właśnie tam, w miniony poniedziałek oficjalnie otwarto czterokilometrową ścieżkę edukacyjną. Ta powstała przy ścisłej współpracy Lasów Państwowych i Funduszu Górnośląskiego, który sfinansował zakup tablic informacyjnych. 

- To w dużej mierze inicjatywa Nadleśnictwa Rybnik. Jednak bez pomocy Funduszu Górnośląskiego i wiceprezesa Jacka Mikety, ścieżka nie byłaby tak dobrze wyposażona jak wygląda to obecnie. To wspaniałe miejsce, które odwiedza wielu mieszkańców Żor, Rybnika i Czerwionki-Leszczyn. My wychodzimy im naprzeciw, przekazując treści edukacyjne, gdyż wiemy, że mieszkańcy poszerzają swoją wiedzę o ekologii, właśnie z umieszczanych przez nas tablic informacyjnych. Dzięki nim mogą dowiedzieć się więcej i cieszyć się walorami okolicznej przyrody - dodawał nadleśniczy.

Na tablicach, mieszkańcy mogą znaleźć cenne informacje o występującej tu roślinności, zwierzynie czy ptactwie wodnym. Wiele uwagi poświęcono również zagrożeniom lasu, odnowieniu naturalnemu czy gospodarce leśnej.

- Lasy Państwowe pełnią nie tylko funkcję ekonomiczną i gospodarczą, ale i bardzo ważną funkcję społeczną. Nigdzie na świecie nie ma czegoś takiego, żeby lasy były tak dostępne i to bez żadnych opłat. Robimy to dla młodzieży, bo całe nasze działania są skierowanie właśnie, by edukować najmłodszych. Mamy tu piękne i estetyczne walory przyrody, idealne do odpoczynku. Chcemy, by młodzież choć na chwilę oderwała się od urządzeń elektronicznych i spojrzała na to co jest piękne wokół nas, na ochronę środowiska - podkreślał przybyły na miejsce Józef Kubica, generalny dyrektor Lasów Państwowych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zakup tablic informacyjnych jest kolejnym projektem Funduszu Górnośląskiego, który wpisuje się w ramy edukacji mieszkańców regionu.

- Fundusz Górnośląski, jak każda spółka patrzy w szczególny sposób na tzw. społeczną odpowiedzialność biznesu. Tak jak ważna jest dla nas edukacja ekonomiczna - dlatego też realizowaliśmy wiele projektów jak chociażby Akademię Przedsiębiorczości - to równie wiele wagi przykładamy do edukacji ekologicznej. Uważamy, że w województwie śląskim edukacja o ekologii ma szczególny wymiar, stąd też nasza współpraca z Lasami Państwowymi. Widzimy w tym spory potencjał, gdyż nie chodzi tylko o to, żeby postawić tablice, ale przede wszystkim, by edukować. Lasy są otwarte dla każdego, ale wiąże się z pewnymi obyczajami i określonym zachowaniem mieszkańców, a te nie zawsze jest prawidłowe. Dlatego też wspieramy projekty edukacyjne, by utrwalać w mieszkańcach Śląska prawidłowe nawyki - mówił Jacek Miketa, wiceprezes Funduszu Górnośląskiego.

Jak podkreślał, to nie ostatnie działania spółki, na rzecz szerzenia proekologicznej wiedzy wśród mieszkańców Śląska. 

-  Pojezierze Palowickie odwiedzają tysiące osób. Dzięki naszym wspólnym działaniom, możemy przybywających tu mieszkańców edukować w mądry sposób i pokazywać, że w lesie można dobrze i przyjemnie spędzać czas, z szacunkiem dla otoczenia. Fundusz Górnośląski jest gotowy do dalszej współpracy z Lasami Państwowymi, właśnie o takim charakterze edukacyjnym - dodawał Jacek Miketa.

O Funduszu Górnośląskim

Fundusz Górnośląski SA powstał w 1995 roku. Od początku działalności, jego główną misją jest rozwój rynków kapitałowych w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Swoją misję realizuje między innymi poprzez inwestycje w podmioty gospodarcze oraz współpracę z samorządami lokalnymi. Fundusz Górnośląski SA jest jednocześnie kluczową organizacją otoczenia biznesu w województwie śląskim, która realizuje szczególne zadania w ramach polityki rozwoju gospodarczego samorządu terytorialnego. To organizacja, której nie jest obce pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego też wspiera liczne inicjatywy społeczne.

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz