Pixabay.com
Pixabay.com

Pomiędzy miastem Jastrzębie-Zdrój, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została zawarta umowa dotacji na realizację takiego właśnie zadania. W jej ramach dofinansowaniem zostało objętych 12 uczniów z Zespołu Szkół nr 9, którzy w okresie od 28.05.2022 – 07.06.2022 będą przebywali na „zielonej szkole” w Istebnej. „Zielona szkoła”, to przeniesienie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych poza ławkę szkolną w inne, atrakcyjne pod wieloma względami miejsce. To doskonały sposób na kształtowanie umysłu, charakteru i osobowości dziecka. 

Łącznie kwota dofinansowania z Funduszu wyniesie 6 000,00 zł. Środki te mogą zostać przeznaczone na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Komentarze

Dodaj komentarz