post image
Materiały prasowe.

We sobota, skuli Akcyje Czysto Ôdra, ludzie ze DURŚ a MRŚ wychraniali ranty a brzegi przi rzyce Ôdrze we gminie Lubōmia. Abfale, co ich ślōnscy regijōnalisty znodli zdłōż brzega ze Ôdry, trza było pozortować, bo była tam niy yno niyporachowano mocka roztomańtych flaszek za szkła a plastyku, ale tyż plastykowe panele, wata szklanno, porcelanowy haziel, a zimowe mantle do kōłek z auta. 

- Regijōnalizm, to je dbani ô tradycyjo, erbowizna historyczno, abo swōj jynzyk, ale tyż starani ô strzodowisko i landszaft naszego Hajmatu, coby my mōgli sie nim radować jak najdlōżyj, a tyż, coby mōgli my we jak najlepszym sztandzie przekozać to naszym bajtlōm – pado ôrganizator sobotnij akcyje - Krzysztof Szweda.

Zebrane ôd regijōnalistōw abfale ôdebrały potym gminne słōżby. Akcyjo Czysto Ôdra ôbjyna cołko zachodnio Polsko. Do wychranianio rzyki już zgłosiyło sie 150 lokalnych grupōw a wiyncyj jak 10 tysiōncōw ludzi dobrej wole.

Wersja po polsku

W sobotnie popołudnie zespół składający się z 12 członków śląskich organizacji regionalnych zatroszczył się o główną rzekę przepływającą przez Śląsk - Odrę. Zebrali oni większość odpadów zaśmiecających to miejsce. Wśród śmieci znalazły się nie tylko butelki, ale i zestaw opon oraz sedes.Odpady, które regionaliści śląscy znaleźli wzdłuż brzegu Odry, wymagały odpowiedniej segregacji, gdyż pośród nich oprócz niezliczonej ilości butelek ze szkła i plastiku znalazły się również panele, wata szklana, porcelanowy sedes czy komplet zimowych opon.

- Regionalizm to dbałość o tradycję, dziedzictwo historyczne czy własny język, ale również troska o środowisko i krajobraz naszego Hajmatu, abyśmy mogli się nim cieszyć jak najdłużej oraz byśmy mogli w jak najlepszym stanie przekazać je naszym bajtlom - mówi organizator sobotniej akcji - Krzysztof Szweda.

Zebrane przez regionalistów śmieci zostały odebrane przez lokalne służby komunalne. Akcja Czysta Odra ogarnęła całą zachodnią Polskę. Do sprzątania rzeki już zaangażowało się 150 lokalnych sztabów i ponad 10 tys. wolontariuszy.

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

  • Kjfeliks 24 maja 2022 12:17Ślōnskŏ ziymia zasuguje na reszpekt - dbejmy ô nasz hajmat, wyciepujmy abfale w wyznaczōnych placach, a niy w lesie ??

Dodaj Komentarz