UM Rybnik.
UM Rybnik.

Doświetlone zostaną m.in. przejścia w okolicach kilku rybnickich szkół oraz w miejscach, gdzie ruch pieszych jest szczególnie natężony.

O wyborze przejść wymagających doświetlenia zdecydowała analiza w terenie, przeprowadzona wspólnie przez miasto i rybnicką policję oraz policyjne statystyki zdarzeń drogowych. To dało obraz miejsc, gdzie dotychczasowe  oświetlenie przejść dla pieszych jest niewystraczające, a ich doświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. 

Doświetlone zostaną przejścia:

 • na ulicy Henryka Jośki przy nr 25 (przejście przy szkole)
 • na ul. Bolesława Chrobrego przy nr 31 (przejście przy szkole)
 • na ulicy Franciszka Rybnickiego przy nr 2 (przejście przy szkole)
 • na ulicy Cmentarnej przy nr 1 (przejście przy szkole)
 • na skrzyżowaniu ulicy Rudzkiej z ulicą M.C. Skłodowskiej i ulicą Franciszka Rybnickiego (3 przejścia)
 • na ulicy Wyzwolenia przy nr 77
 • na ulicy Wyzwolenia przy nr 28
 • na ulicy Kościuszki przy nr 64
 • na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i ulicy Gen. Hallera (4 przejścia)
 • przy rondzie Dorsten  (4 przejścia)
 • na ulicy Jankowickiej 2b i przy nr 3, (2 przejścia – obok PUP i obok ZUS)
 • na ulicy Wodzisławskiej przy nr 205
 • na ulicy Gustawa Morcinka przy nr 18 (przejście przy szkole)
 • na ulicy Piasta przy nr 35 (przejście przy szkole)
 • na ulicy Józefa Rymera przy nr 24 A (przejście przy szkole);
 • na ulicy Tadeusza Kościuszki (przy Zespole Szkół Technicznych)
 • na ulicy Gotartowickiej przy nr 113
 • na ulicy Stanisława Małachowskiego przy nr 2
 • na ulicy Małachowskiego przy nr 10 i nr 25
 • na ulicy Strażackiej (naprzeciwko parku św. Wawrzyńca)
 • na ulicy Małachowskiego przy nr 47 (obok kościoła)
 • na ulicy Boguszowickiej na wysokości cmentarza.

Doświetlony zostanie również parking naprzeciwko parku św. Wawrzyńca,przy ulicy Stanisława Małachowskiego. Prace powinny rozpocząć się po wybraniu wykonawcy.

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz