KMP w Jastrzębiu
KMP w Jastrzębiu

41-letni kierowca samochodu osobowego, skręcając w lewo na parking, nie zauważył osoby poruszającej się na hulajnodze elektrycznej, w związku z czym potrącił 41-letniego jastrzębianina, który jechał od ronda  w kierunku ulicy Wrocławskiej. Nikt nie doznał obrażeń zagrażających życiu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, kierujący osobówką został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych.

Przepisy dotyczące poruszania się na hulajnogach elektrycznych

Zarówno hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego, jak też urządzenia wspomagające ruch zyskały w ustawie – Prawo o ruchu drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Należy podkreślić, że hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego w znowelizowanych przepisach mają status pojazdu.

Kto może poruszać się na i jakie musi mieć uprawnienia?

Dzieci do 10 roku życie mają zakaz poruszania się na hulajnogach elektrycznych, z wyjątkiem strefy zamieszkania, gdy są pod opieką osoby dorosłej. Pomiędzy 10 a 18 rokiem życia dzieci muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T. Osoby pełnoletnie nie muszą posiadać żadnych uprawnień.

Gdzie i jak należy się poruszać?

Jeżdżąc hulajnogą elektryczną mamy obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku braku drogi dla rowerów sprawa jest bardziej skomplikowana. Po jezdni na hulajnodze elektrycznej możemy się poruszać, tylko gdy ruch pojazdów na danej drodze odbywa się z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h. Natomiast chodnikiem, gdy prędkość na danej drodze jest większa niż 30 km/h.

Z jaką prędkością możemy się poruszać i jak się mamy zachowywać wobec pieszych?

Obecne przepisy określają maksymalną prędkość, z jaką możemy się poruszać na hulajnodze elektrycznej, która w przypadku drogi dla rowerów i jezdni wynosi 20 km/h. Na chodniku mamy obowiązek jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Czego nie wolno jeżdżąc na hulajnodze elektrycznej?

Podróżując na hulajnodze elektrycznej nie ciągnąć i holować innych pojazdów, przewozić innych osób, zwierząt czy ładunku. Zabronione jest również kierowanie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Gdzie można zostawić hulajnogę po skończonej podróży?

Przepisy w tym zakresie są bardzo precyzyjne. Dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym. W przypadku braku takiego miejsca hulajnogę elektryczną można pozostawić jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni równolegle do jej krawędzi. Należy pamiętać, że w miejscu takim nie może obowiązywać zakaz postoju lub zatrzymywania, a także że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

Komentarze

Dodaj komentarz