Materiały prasowe.
Materiały prasowe.

- Platforma stabilometryczna służy do analizy i treningu równowagi oraz koordynacji mięśniowej. Jest wykorzystywana w przebiegu rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej i pediatrycznej, a także w treningach sportowych. Świetnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest reedukacja kontroli sensomotorycznej i poprawa stabilności postawy – wyjaśnia Dagmara Szudrowicz, fizjoterapeutka z Centrum Rehabilitacji Puls-Med w Rybniku.

Platforma jest podłączona do komputera, dzięki czemu pozwala fizjoterapeutom sprawdzać na bieżąco parametry związane z kontrolą równowagi. Dysponując specjalnym oprogramowaniem oraz wynikami z poszczególnych okresów można kontrolować postępy terapii poprzez porównanie wyników po ćwiczeniach z tymi sprzed treningu.

Dla pacjentów po udarze i nie tylko

Trening na platformie jest pomocny w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu i urazach głowy, chorujących na stwardnienie rozsiane czy chorobę Parkinsona. Przyspiesza rekonwalescencję po złamaniach kończyn dolnych, skręceniach stawu skokowego i kolanowego, a także po operacjach rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz po amputacji kończyny dolnej.

Dla najmłodszych i seniorów

Rehabilitacja z wykorzystaniem platformy jest przeznaczona dla pacjentów niezależnie od wieku. Co ważne, dzięki połączeniu ćwiczeń z zabawą jest dobrze przyjmowana przez dzieci.

- Z powodzeniem może być stosowana zarówno w pracy z osobami starszymi z zaburzeniami równowagi, jak również ze sportowcami dla przywrócenia sprawności po urazach i kontuzjach. Z uwagi na atrakcyjną formę ćwiczeń świetnie sprawdza się w terapii dzieci z wadami postawy i zaburzeniami koordynacji mięśniowej – dodaje ekspertka z Centrum Rehabilitacji Puls-Med.

Rehabilitacja inna niż wszystkie

Ćwiczenia na platformie mają charakter prostych zadań i gier wymagających przemieszczania środka ciężkości w różnych kierunkach. Pacjent stoi na platformie i przenosząc ciężar ciała w określony sposób porusza kursorem, który obserwuje na ekranie. Dzięki temu na bieżąco otrzymuje informację zwrotną na temat poprawności wykonywania zadań.

- Ćwiczenia polegają na podążaniu kursorem za poruszającym się na ekranie obiektem, ale mogą mieć także formę prostych gier, w których przenosząc ciężar ciała steruje się widocznym na ekranie pojazdem lub samolotem, tak by omijać napotkane po drodze przeszkody. Tego typu ćwiczenia sprawiają że trening jest bardziej różnorodny i ma atrakcyjną formę dla pacjenta, co ma duże znaczenie, szczególnie w rehabilitacji najmłodszych. Dzieci nie czują, że jest to wysiłek, żmudne ćwiczenia, lecz traktują aktywność jako rozrywkę, zabawę, dzięki czemu dochodzenie do zdrowia przebiega sprawniej – opowiada fizjoterapeutka.

Poprawa równowagi i koordynacji mięśni

Rehabilitacja prowadzona przy użyciu platformy stabilometrycznej poprawia zmysł równowagi, stabilizację stawów i koordynację mięśniowa. Dzięki jej stosowaniu widoczny jest również postęp w postawie ciała. U pacjenta wyrównuje się obciążenie na prawą i lewą kończynę, ale też czucie ciała oraz jego ułożenia w przestrzeni.

- Poprawa tych elementów w statyce przekłada się bezpośrednio na sprawne poruszanie się podczas wykonywania codziennych czynności – dodaje Dagmara Szudrowicz z Centrum Rehabilitacji Puls-Med w Rybniku.

Komentarze

Dodaj komentarz