Miliony dla samorządów. Posłowie wręczyli samorządowcom symboliczne czeki

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to kompleksowe wsparcie dla samorządów. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia ubiegłego roku i trwała do 11 marca 2022 roku. To w szczególności wsparcie inwestycji strategicznych z poziomu miast i gmin. Samorządowcy zamierzają przeznaczyć te środki na budowę dróg, kanalizacji, przebudowę terenów rekreacyjnych czy wreszcie budowę boisk i placów zabaw. Zdaniem Bolesława Piechy, posła Prawa i Sprawiedliwości, jedną z najważniejszych inwestycji o kluczowym znaczeniu dla całego regionu, będzie budowa kolejnego odcinka drogi regionalnej Racibórz - Pszczyna. 

- Przyznane środki były wynikiem ogromnej pracy samorządowców, bo to właśnie oni składali w tej sprawie wnioski. [...] Naszym priorytetem o charakterze ponadregionalnym były kolejne środki na budowę kolejnego odcinka drogi regionalnej. Będziemy przy okazji prowadzili dyskusję dotyczącą kolejnych środków, na przebudowę węzła autostradowego w Żorach, bo tam jest jeszcze wiele do zrobienia - mówił we wtorek 31 maja poseł Piecha.

Dzięki ostatniej dotacji, miasto Rybnik otrzymało już w sumie 165 mln zł środków zewnętrznych, które zostaną przeznaczone na dokończenie budowy drogi regionalnej Racibórz - Pszczyna, mieszczącej się w administracyjnych granicach miasta. W grudniu ubiegłego roku, miasto otrzymało bowiem już 100 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jak szacuje Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika, to około 70% potrzebnych środków na realizację tej inwestycji.

Z przyznanych środków zadowolony jest również Wiesław Janiszewski, burmistrz Czerwionki-Leszczyn. Liczy jednak, że w kolejnej edycji, do jego gminy popłynie więcej pieniędzy z rządowych programów.

- Chciałbym, żebyśmy zapamiętali tylko jedno stwierdzenie, że w następnym rozdaniu będzie lepiej. Za każdą złotówkę dziękujemy, bo to zadanie, które połączy wszystkie miejscowości naszej gminy - mówił burmistrz Janiszewski.

Czerwionka-Leszczyny otrzyma w sumie 5 mln zł. W ramach realizacji zadania, na terenie każdej z dzielnic miejskich i na terenie każdego sołectwa w Czerwionce-Leszczynach utworzone zostaną place rekreacyjne. Będą one wyposażone zarówno w elementy typowych placów zabaw dedykowanych dzieciom w różnym wieku, jak i w elementy do ćwiczeń stacjonarnych wzmacniających różne partie ciała, przeznaczone dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych.

Swojego zadowolenia z przyznanych środków nie krył również Grzegorz Gryt, wójt gminy Lyski. Tam powstanie długo wyczekiwana sala sportowa.

- Środki na salę gimnastyczną, to jest strzał w dziesiątkę. Czekamy na taki obiekt już 20 lat. Myślę, że mieszkańcy cieszą się - mówił wójt Gryt.

Gmina otrzymała również środki na przebudowę dróg w centrum Lysek i w Raszczycach.

Konferencja w Jastrzębiu-Zdroju

Na konferencji prasowej w Jastrzębiu-Zdroju, poseł Grzegorz Matusiak podkreślał, że miasto już po raz drugi skorzysta na środkach z Polskiego Ładu.

- To jedna z wyższych kwot w naszym okręgu. Miasto otrzymuje środki już po raz kolejny. W poprzednim rozdaniu Jastrzębie-Zdrój otrzymało ponad 38 mln zł. To środki dla inwestycji, dla samorządu, dla mieszkańców. Liczymy na to, że władze miasta postarają się, by te środki zostały należycie wykorzystane. Jeżeli będą one dobrze wykorzystane, to następnym razem miasto może otrzymać jeszcze więcej pieniędzy.  Apelujemy więc do samorządu Jastrzębia-Zdroju, aby środki te zostały wykorzystane we właściwy sposób, przede wszystkim jeśli chodzi o czas - mówił poseł.

Przy okazji zaapelował do Anny Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju, w sprawie inwestycji drogowych.

- Ostatnie inwestycje napotykają na kolosalne kłopoty, które dotyczą kwestii komunikacyjnych. Tę sytuację ktoś musi naprawić. Nie może być tak, że w czasie gdy największa arteria dojazdowa do miasta jest zamknięta, robi się remonty na drogach dojazdowych. Apeluję do pani prezydent, aby inwestycje planowane były we właściwy sposób, aby nie powodowały dla mieszkańców dużych trudności - dodawał poseł.

Inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu:

Rybnik

 • - budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935.

Żory

 • - budowa kanalizacji wraz przepompownią ścieków i przebudową ul. Warszowickiej,
 • - poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową.

Jastrzębie-Zdrój

 • - podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Al. Józefa Piłsudskiego,
 • - zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów – etap 2.

Powiat rybnicki

 • - Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach,
 • - Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i Wąska w Raszczycach w gminie Lyski,
 • - termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach,
 • - poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach,
 • - rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych w Gaszowicach,
 • - przebudowa boisk do piłki nożnej zlokalizowanych w Świerklanach Dolnych,
 • - przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski,
 • - zagospodarowanie terenów wokół Ośrodka Kultury w Czernicy,
 • - budowa hali magazynowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym w Świerklanach oraz budowa w jej rejonie Punktu Selektywnej     Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • - przebudowa i remont dróg na terenie gminy Jejkowice,
 • - budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Jejkowice wraz z robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi,
 • - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Piecach im. Ziemi Śląskiej na potrzeby     przedszkola,
 • - budowa sali sportowej w Zwonowicach.

Powiat raciborski

 • - budowa gminnego ośrodka kultury w Kornowacu,
 • - termomodernizacja i rozbudowa budynku ZSP w Pogrzebieniu, 
 • - budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu,
 • - budowa PSZOK w gminie Krzanowice, 
 • - budowa kanalizacji sanitarnej w Borucinie – etap I,
 • - przebudowa dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków,
 • - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Jankowice,
 • - budowa PSZOK w Kuźni Raciborskiej,
 • - budowa kanalizacji w Zawadzie Książęcej – etap I,
 • - cyfryzacja usług komunalnych i wdrożenie nowych e-usług w Pietrowicach Wielkich,
 • - remont ul. Konopnickiej w rejonie szkoły w Pietrowicach Wielkich, 
 • - budowa drogi osiedlowej w Pietrowicach Wielkich,
 • - budowa sieci wodno-kanalizacyjne w gminie Rudnik,
 • - oświetlenie w Ligocie Książęcej,
 • - budowa dróg na terenie gminy Rudnik,
 • - budowa i modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Rudnik,
 • - rozbudowa raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej,
 • - przebudowa drogi powiatowej Lekartów-Pietrowice Wielkie.

Powiat wodzisławski

 • - budowa kanalizacji sanitarnej w Godowie,
 • - poprawa infrastruktury przedszkolnej w sołectwie Krostoszowice,
 • - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg na ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach,
 • - budowa kanalizacji sanitarnej w Syryni w rejonie ul. 3 Maja i Wolności,
 • - budowa drogi lokalnej umożliwiającej dostęp do nowych terenów usługowych i mieszkaniowych w Marklowicach,
 • - budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminy Marklowice,
 • - zagospodarowanie centrum Mszany, w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej,
 • - termomodernizacja budynku ZSP w Połomi,
 • - przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie,
 • - rewitalizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu po KWK Anna w Pszowie,
 • - remont dróg na terenie Pszowa,
 • - dobry klimat dla Radlina – kompleksowa modernizacja przestrzeni miejskich – etap II,
 • - budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w Radlinie,
 • - modernizacja ul. Nowej w Rydułtowach,
 • - budowa drogi łączącej ul. Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach.

Środki nie popłyną jednak do Wodzisławia Śląskiego. Dlaczego? O tym już wkrótce. 

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

 • Alexis 31 maja 2022 21:19Brawa panowie posłowie, ktoś w końcu dba o nasze gminy

Dodaj komentarz