wikimedia.org, Korpusik, CC.
wikimedia.org, Korpusik, CC.

Organizowany przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny festiwal folklorystyczny „Śląskie bez granic - Międzynarodowe Dni Folklorystyczne 2022” to kreatywne podejście do kultury narodowej i ludowej. Przenikające się wzajemnie wpływy różnych kultur mogą stanowić bardzo ciekawy materiał do wykorzystania przez choreografów, kompozytorów i pedagogów na co dzień pracujących z zespołami folklorystycznymi. Podczas tygodnia spotkań z kulturą innych narodów odbędą się warsztaty i koncerty, które będą okazją do bezpośredniego spotkania miłośników tradycji i folkloru. Zadaniem Festiwalu jest dotarcie do młodego pokolenia (zarówno uczestników, jaki i do widzów), integracja międzynarodowego środowiska folklorystycznego, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami folklorystycznymi, rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z folklorem. Założenia Festiwalu wpisują się w strategie Województwa Śląskiego oraz rozwoju turystyki na terenach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej opartej na niematerialnym dziedzictwie spuścizny ludowej.

Na wszystkie wydarzenia festiwalowe zapraszają - gospodarz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz partnerzy Festiwalu: CIOFF - Polska Sekcja Stowarzyszenia Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń, Festiwali i Sztuki Ludowej,
a także Stowarzyszenie Kultury Raciborskiej „Źródło”, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Stowarzyszenie MSFF.pl z Katowic. Dyrektorem Festiwalu jest Jarosław Szczęsny, radny sejmiku województwa śląskiego.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Województwa Śląskiego,
a Patronatem Honorowym objął je Pan Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego.

PROGRAM FESTIWALU:
7 czerwca 2022 (wtorek)
Koszęcin, Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", godzina 19.00
Narodowy Zespół Tańca Dzieci i Młodzieży „Żirgineliai” z Plunge, Litwa


8 czerwca 2022(środa)
Koszęcin, Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", godzina 19.00
Zespół Folklorystyczny „Jahi Hasani” z Cegrane , Macedonia Północna


9 czerwca 2022 (czwartek)
Koszęcin, Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", godzina 19.00
Ludowy Zespół Tańca „ Barvinok” z Winnicy, Ukraina

10 czerwca 2022 (piątek)
MOKSiR w Kuźni Raciborskiej,  ul. Klasztorna 9, godzina 11.00 
Narodowy Zespół Tańca Dzieci i Młodzieży „Żirgineliai” z Plunge na Litwie
Zespół Folklorystyczny „Jahi Hasani” z Cegrane w Macedonii Północnej
Ludowy Zespół Tańca „ Barvinok” z Winnicy na Ukrainie

Ośrodek Wypoczynkowy „Olza” w Olzie, ul Kolejowa, godzina 16.30
Narodowy Zespół Tańca Dzieci i Młodzieży „Żirgineliai” z Plunge na Litwie
Zespół Folklorystyczny „ Jahi Hasani” z Cegrane w Macedonii Północnej

11 czerwca 2022 (sobota)
Rynek w Wodzisławiu Śląskim, godzina 14.00 
Narodowy Zespół Tańca Dzieci i Młodzieży „Żirgineliai” z Plunge na Litwie
Zespół Folklorystyczny „ Jahi Hasani” z Cegrane w Macedonii Północnej
Ludowy Zespół Tańca „ Barvinok” z Winnicy na Ukrainie
Zespół Pieśni i Tańca „Vladislavia” – z Wodzisławia Śląskiego, Polska
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” z Wisły, Polska

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie, godzina 18.00 
Narodowy Zespół Tańca Dzieci i Młodzieży „Żirgineliai” z Plunge na Litwie
Zespół Folklorystyczny „ Jahi Hasani” z Cegrane w Macedonii Północnej
Ludowy Zespół Tańca „ Barvinok” z Winnicy na Ukrainie
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „ Wisła” z Wisły, Polska

12 czerwca 2022 (niedziela)
Zamek Piastowski w Raciborzu, godzina 15.00 
korowód z Placu Jana Długosza na Zamek Piastowski - Racibórz

Zamek Piastowski w Raciborzu, godzina 15.30
Narodowy Zespół Tańca Dzieci i Młodzieży „Żirgineliai” z Plunge na Litwie
Zespół Folklorystyczny „ Jahi Hasani” z Cegrane w Macedonii Północnej
Ludowy Zespół Tańca „ Barvinok” z Winnicy na Ukrainie
Zespół Pieśni i Tańca „Raciborzanie” – z Raciborza, Polska
Zespół Mniejszości Niemieckiej „Łężczok” - z Gminy Nędza, Polska
Stowarzyszenie Kultury i Folkloru "Patria"z Katowic, Polska
Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”, Polska

Komentarze

Dodaj komentarz