post image
Elżbieta Grymel

Jeji ȏjciec dziołchōm do roboty iść zakozoł, bo mu sie zdało, że yno sōm Pōnbōczek wiy co sie tam dzieje! Bezto były yno w doma chowane abo u klosztornych paniyn sie uczyły.

Ȏma miała jednego starzika, co mioł jakisik werk i ȏn tyż niy poradzioł se przedstawić, coby kero dziołcha ze jego familiji szła kaj robić na piniōndze do życio. Podle niygo to wszyjstek za modu mioł dziołsze dać tatulek, a potym chop. A ani mu do gowy niy prziszło, coby tako dziołcha robiyła, jakby sie niy wydała? Bo to nikerzi godali, że jakby wiano miała, toby mogła iś do klosztoru, a radzi by jōm tam przijyni! Tam by se potym mogła paniczka grać, bo te dziołchy, co wiana niy prziniosły, to ȏd roboty tam były. Możnej nikedy sie tymu ani wierzić niy chce, ale tak to czynsto było: Ta panna, co bogato ze chałpy bōła, to we kuchyni siedziała abo dziecka we ciepłym uczyła, a biydno - nojgorsze roboty ȏbskoczyć musiała, a robić podwiela rynkami a szłapami ruszać poradziyła!

Moja ōma wydała sie jak ji bōło dwaścia lot. Wziyna se statecznego fesztra, a ś nim na fesztrownia sie wykludziyła. Warzić a porzōndek utrzymać we chałpie poradziyła, ale nic wiyncy niy bōła nauczono robić, a tu prziszły dziecka jedyn za drugim, a ȏna porzad sama bōła ku wszyjskimu! Nojgorzi było, jak trza było takigo malika przewinōnć. Pōł biydy jak bōł yno zejscany, ale jak tam we pielusze było cosik wiyncy a jeszcze smrōdu bōło kupa, to jōm aże ȏtrzynsało. Ȏma dycki dziecku dupka ȏbmyła do sucha wytrziła, a do nowej pieluchy zawinyła, a potym ta posrano pielucha brała na dwa patyki, a we kiblu z wodom tak dłōgo szastała, aże wszystek śni spadło! Na kōniec jōm tymi patykami do nowej wody ze mydłym do moczynio przeciepła! Jednego razu przi taki robocie cylnyła jōm starszo sōmsiadka a padała ji tak:

- Roztōmiło dziołszko ze tym to je tak: jak mosz pszczoły to mosz miōd, a mosz dziecka - to mosz smrōd! A musisz sie ze tym pogodzić, bo jak kery dzieckōm dupa ȏbrobio, to i gōwno do rynki wziōnć musi!

Jednako moja ȏma przemōc sie niy poradziyła!

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz