Materiały nadesłane.
Materiały nadesłane.

Spółdzielnia liczy obecnie 3363 członków i zarządza zasobem mieszkaniowym obejmującym 3738 mieszkań, które są zlokalizowane w Radlinie, Wodzisławiu Śląskim, Rybniku i Świerklanach. Powstała na bazie mieszkań zakładowych KWK „Marcel” oraz KWK „1 Maja” i działa w tej formie już od 1995 roku. Częścią jej działalności są zadania z zakresu kulturalno-społecznego, będące statutowym obowiązkiem Spółdzielni. W ostatnim czasie, zorganizowano m.in. konkurs plastyczny „Wielkanoc” skierowany do wszystkich mieszkańców, który cieszył się dużym zainteresowaniem. 

- W miarę możliwości staramy się również wspierać i współpracować z podmiotami działającymi na terenie administrowanych zasobów np. z Centrum Usług Społecznych z Radlina czy placówkami oświatowymi. Dodam też, że Spółdzielnia nie pozostała obojętna na pomoc dla dotkniętych wojną mieszkańców Ukrainy. Zorganizowaliśmy zbiórkę darów, udostępniliśmy również  mieszkania dwóm potrzebującym ukraińskim rodzinom - mówi Jarosław Ligas, prezes zarządu Spółdzielni.

Laur Spółdzielczości

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” otrzymała wyjątkowe wyróżnienie w uznaniu za przyjazne mieszkańcom osiedla, realizację nowych inwestycji, przeprowadzone remonty, modernizacje oraz zaangażowanie w liczne projekty mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców i niezwykle sprawne, nowoczesne zarządzanie nieruchomościami.

- Nagroda została przyznana Spółdzielni jako całości, na którą składają się prace rady nadzorczej, zarządu oraz wszystkich pracowników. Tylko taka konsolidacja pozwala prawidłowo realizować założone cele. Plan wytyczony przez zarząd Spółdzielni musi otrzymać akceptację rady nadzorczej, a jego realizacja wymaga zaangażowania pracowników różnych działów. Przyznana nagroda jest więc wyróżnieniem dla  wszystkich wyżej wymienionych i  oznacza, że podjęte przez nas wysiłki mają dobry, pozytywny skutek. Daje też motywację do dalszej pracy i podejmowania nowych wyzwań - podkreśla Jarosław Ligas, który jest prezesem Spółdzielni od grudnia 2019 roku.

Jak podkreśla prezes Ligas, ostatnie lata przyniosły sporo zmian, które z korzyścią odczuli mieszkańcy.

- Udostępniliśmy mieszkańcom portal e-kartoteka, za pośrednictwem którego każdy właściciel może sprawdzić bieżący stan wpłacanych zaliczek oraz podstawowe dokumenty dotyczące jego nieruchomości. Nasze administracje prowadzą elektroniczny rejestr zgłaszanych usterek. Wprowadziliśmy system masowych płatności, a od tego roku cały obieg finansowy w Spółdzielni ma formę bezgotówkową. Metamorfozę przeszła nasza strona internetowa, która jest teraz bardziej czytelna, spełnia też wymogi dla osób słabowidzących. W 2020 roku zorganizowaliśmy cykl spotkań z mieszkańcami naszych zasobów, podczas którego każdy miał szansę bezpośrednio zgłosić swoje potrzeby lub problemy związane z funkcjonowaniem Spółdzielni. Rok później, przeprowadziliśmy wśród mieszkańców ankietę oceniającą poziom zadowolenia z działań Spółdzielni, którą powtórzymy w tym roku - kończy prezes Ligas.

Dzięki tym działaniom, na początku 2022 roku Spółdzielnia uzyskała również Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Galeria

Image alt Image alt

Komentarze

  • Rozczarowana 17 czerwca 2022 09:37Haha ta nagroda to jakaś kpina ! Już ktoś zapomniał o wyprowadoznych 90 tysiącach ze spółdzielni? Czynsz ciągle idzie w górę ! A jakość nadal bezbadziejna pod każdym względem, nic nie idzie załatwić w tej spółdzielni, na wszystko mają czas!
  • lokator 17 czerwca 2022 08:33Zmiany widać , oby tak dalej.

Dodaj komentarz