Klub HDK PCK
Klub HDK PCK

Akcja odbędzie się w godzinach od 9:00 do 14:00 (rejestracja dawców w godzinach 9:00 - 13:30) przy Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju. Współorganizatorem akcji jest MK HDK PCK im. Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju oraz klub HDK PCK Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

Dawcą może być każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, która zabierze ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Po oddaniu krwi:

  • przysługuje wolne od pracy i nauki oraz posiłek regeneracyjny,
  • każdy krwiodawca może odliczyć od podatku dochodowego oddaną krew, jako darowiznę na rzecz służby zdrowia.

Pamiętajmy, że latem krew jest wyjątkowo potrzebna, ze względu na częste wypadki, którym ulega wiele osób, podczas wakacyjnego wypoczynku.

Komentarze

Dodaj komentarz