WFOŚiGW Katowice.
WFOŚiGW Katowice.

Środki dla przedsiębiorców

1 czerwca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16 grudnia bieżącego roku lub do wyczerpania alokacji środków. Szczegóły na stronie: www.gov.pl/web/nfosigw.

Zielone czeki

Tylko do 30 czerwca, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjmuje zgłoszenia do konkursu "Zielone czeki". To nagrody przyznawane corocznie za działalność na rzecz ochrony środowiska. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu, beneficjenci pomocy finansowej z WFOŚiGW w Katowicach oraz organizacje pozarządowe z województwa śląskiego. Nagrody w konkursie przyznawane są za działania lub zadania realizowane w roku 2021. Na zwycięzców czekają statuetki i Zielone Czeki o wartości 10 tys. zł. Komplet dokumentów znajdujących się na stronie www.wfosigw.katowice.pl, należy przesłać na adres Funduszu.

 

Komentarze

Dodaj komentarz