Pixabay.com
Pixabay.com

Zmiany klimatyczne są realnym problem, z którym w obecnych czasach wszyscy musimy się zmierzyć. Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak susze, podtopienia i powodzie. Ta trudna sytuacja wymaga podejmowania działań, aby w jak najlepszy sposób zaadaptować się do nowych warunków pogodowych.

Dlaczego warto wykorzystać deszczówkę?

Woda opadowa jest zupełnie darmowym zasobem. Przy wykorzystaniu deszczówki, możemy zmniejszyć zużycie wody w naszym gospodarstwie nawet o 60%. Realne oszczędności w budżecie domowym idą w parze z proekologiczną postawą. Zebraną wodę można wykorzystać m.in. do podlania ogrodu, pojenia zwierząt, mycia, prania czy prac porządkowych. Ponadto gromadzenie deszczówki może w  znacznym stopniu zredukować spływ powierzchniowy wody deszczowej, co z jednej strony może uchronić przed podtopieniami, z drugiej strony zapewnić potrzebną wodę w trakcie bezopadowych i upalnych okresów suszy. Jej zbieranie nie jest skomplikowane. Wszystko czego potrzebujemy, to odpowiedni zbiornik retencyjny podziemny lub naziemny i element, który przekieruje deszczówkę do zbiornika.

Dotacja pomoże zakupić zbiornik

Dotacja przyznawana przez miasto skierowana jest do osób fizycznych. Środki mogą zostać przeznaczone na zakup zbiorników naziemnych, zamkniętych, wolnostojących lub zbiorników podziemnych, służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Minimalna pojemność zbiorników na nieruchomości nie może być mniejsza niż 1000 litrów. Wysokość dotacji będzie wynosiła 70 proc. kosztów zakupu zbiorników, nie więcej niż 2 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w wodzisławskim magistracie.

Komentarze

Dodaj komentarz