post image
Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA - Krystian Stępień

Jaki cel mają zagraniczne wizyty studyjne dla przedsiębiorców? 

Przede wszystkim rozeznanie rynku oraz nawiązanie relacji biznesowych z potencjalnymi kontrahentami. W ramach projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusz Górnośląski S.A. zorganizował trzy wyjazdy studyjne dla przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego.

Podczas pierwszego wyjazdu na Wybrzeże Kości Słoniowej zaplanowano udział delegacji w forum ekonomicznym Europe-Africa Economic Entrepreurship Forum oraz spotkania B2B z przedsiębiorcami z Abidżanu. Zorganizowano również spotkanie członków delegacji z merem prowincji Azaguie oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Dlaczego właśnie Wybrzeże Kości Słoniowej?

Od 2012 roku, WKS odnotowuje szybki wzrost gospodarczy, połączony ze stabilnością polityczną, co zakończyło okres chaosu, wojny domowej oraz głębokiego kryzysu gospodarczego lat 2002-2011.  Od 2012 roku, gospodarka rozwija się w tempie 8 proc. rocznie,  zgodnie z przewidywaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego w najbliższych latach wzrost gospodarczy powinien utrzymywać się na poziomie 7,5 proc. Wzrost jest w znacznym stopniu oparty o duży potencjał rolniczy – WKS jest największym światowym producentem kakao, jak również poważnym producentem kawy, oleju palmowego i bananów – jednak główną siłą napędową wzrostu ostatnich lat są warte miliardy USD inwestycje w infrastrukturę budowlaną i transportową.

Gospodarczo Wybrzeże Kości Słoniowej posiada duży potencjał głównie z powodów dynamicznego tempa rozwoju gospodarczego oraz unikalnego w kontekście Afryki podejścia do inwestorów zagranicznych, w tym instrumentów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo inwestycji oraz sprawne sądownictwo gospodarcze.

Z punktu widzenia polskiego przemysłu, współpraca gospodarcza z Wybrzeżem Kości Słoniowej ma duże perspektywy rozwoju, przede wszystkim w sektorze rolno-spożywczym, zielonych technologii (m.in. recyklingu), energetycznym (rozwiązania dla elektrowni, sieci przesyłowych, itd.), naftowo-gazowym, budowlanym oraz infrastrukturze transportowej (m.in. budowa dróg, transport kolejowy.)

Drugą wizytę studyjną Fundusz Górnośląski zorganizował na Bliski Wschód. Jaki był jej przebieg? 

Tym razem nasi przedsiębiorcy udali się do Libanu. W wizycie wzięli udział uczestnicy projektu Intersilesia, przedsiębiorcy sektora MŚP z województwa śląskiego planujący lub rozwijający eksport.

W ramach nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, delegacja odbyła szereg spotkań m.in. z Berytech - organizacją prowadząca park technologiczny wspierającą rozwój przedsiębiorców z sektora MŚP doliny Bekaa. Następnie odbyło się spotkanie z zarządem Klastra QOOT oraz zarządem Berytech w kwestii omówienia możliwości i zasad współpracy pomiędzy FGSA oraz wskazanymi instytucjami w celu przygotowania założeń współpracy pomiędzy polskimi i libańskimi przedsiębiorcami.

Przedsiębiorcy odbyli również spotkania networkingowe z potencjalnymi partnerami na rynku libańskim.

Delegacja wzięła również udział w rozmowach z przedstawicielami KHOURY AGRICULTURE CENTER Bejrut, podczas których zostały przedstawione propozycje implementacji polskich rozwiązań w procesach technologii produkcji żywności, pakowania, przechowywania i transportu żywności. Ponadto, omówiono możliwość wsparcia przez polskie firmy inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie Libanu co pozwoliłoby libańskim producentom uniezależnić się od energii opartej na paliwach kopalnych.

Kolejna wizyta studyjna realizowana przez Fundusz Górnośląski, w ramach projektu InterSilesia została zorganizowana przez pracowników Wydziału Internacjonalizacji MŚP FGSA oraz doradców zagranicznych do Egiptu.

W kairskich spotkaniach brali udział przedsiębiorcy z sektora MŚP – uczestnicy projektu InterSilesia, a głównym celem wizyty w Egipcie było zapoznanie się z lokalnymi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kairskiej Izby Gospodarczej. Podczas spotkania nawiązano do wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który wskazał, iż Egipt jest jednym z najważniejszych partnerów Polski wśród państw arabskich.

Przedstawiciele kairskiej izby podkreślili wagę odnowienia relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami, IOB z Polski i Egiptu. Odwołali się do więzi historycznych łączących oba kraje i zwrócili uwagę na konieczność wykorzystania obecnego potencjału naszych gospodarek. Jako priorytet współpracy wskazali konieczność aktywnej wymiany doświadczeń, kompetencji oraz przybliżania kultury i uwarunkowań gospodarczych polskim i egipskim przedsiębiorcom.

Egipska Izba Gospodarcza podkreśliła wagę czynników kulturowych, gospodarczych oraz uwarunkowań prawnych, a także zwróciła uwagę, że Egipt jest najważniejszym krajem Afryki Północnej, którego potencjał umożliwia redystrybucję produktów i usług nie tylko w pozostałych państwach kontynentu afrykańskiego, ale również ekspansję na rynki całego świata.

W podsumowaniu spotkania zdecydowano o przygotowaniu planu współpracy i działań, w tym stworzeniu wspólnej bazy on-line skupiającej zapytania w zakresie zapotrzebowania na produkty i usługi dostarczane przez przedsiębiorców z obu krajów.

Wizyta była unikalną okazją do prezentacji oferty biznesowej wielu egipskim partnerom oraz do spotkań B2B, które są podstawą do rozpoczęcia efektywnej działalności eksportowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu.

Dlaczego rynki Bliskiego Wschodu i Afryki?

Rynek afrykański, zwany już obecnie kontynentem XXI wieku, ma przeogromny potencjał. Stoimy praktycznie w przededniu boomu zainteresowaniem świata rynkami Afryki. Do świadomości wielu przedsiębiorców, poszukujących nowych rynków zbytu, zaczyna docierać, że kontynent afrykański stanie się za niedługo jednym z największych rejonów walki o klienta i warto pojawić się tam teraz zanim w ślad za innymi pojawi się konkurencja. Rynek ten oceniany jest obecnie jako najlepiej rozwijający się i perspektywiczny kierunek dla wielu branż.

Do tej pory, polscy przedsiębiorcy skupieni byli na europejskich rynkach zbytu. Bliska odległość oraz brak znaczących różnic kulturowych powodowała, że polski przedsiębiorca wybierał handel z firmami z UE. Jednak wiele firm działających chociażby w Holandii, Niemczech czy Francji wykorzystywało tanią produkcje w Polsce, kupując polskie produkty, naliczało dodatkową marżę i sprzedawało polskie produkty na rynku pozaeuropejskim. Dzisiaj wielu polskich przedsiębiorców ma gotowy potencjał aby stać się bezpośrednim dostawcą produktów na rynkach bliskiego wschodu oraz rynkach afrykańskich. Chcemy zmienić świadomość przedsiębiorców posiadających gotowy potencjał eksportowy, że mogą oraz z powodzeniem zrealizują eksport swoich produktów również na rynkach pozaeuropejskich. Dlatego w ramach projektu Intersilesia pomagamy przedsiębiorcom rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową.

Propagowane przez nas rynki Bliskiego Wschodu oraz rynki afrykańskie mają już doświadczenie we współpracy z polskimi firmami. Przypominam, że polskie firmy budowały infrastrukturę, szkoliły kadry lekarzy, wielu obywateli afrykańskich studiowało i studiuje w Polsce. Świat zatem staje się coraz mniejszy i bardziej dostępny również dla zwykłego obywatela.

Jakie zainteresowanie polskimi produktami jest w tamtych rejonach świata?  

Nadszedł czas na bezpośredni eksport polskich produktów. W naszej strategii pojawiają się rynki na których sprawdzone rozwiązania mają szansę, a polskie produkty cieszą się zainteresowaniem. W wyniku zorganizowanych wyjazdów studyjnych mamy pierwsze, widoczne działania. W Wybrzeżu Kości Słoniowej rozpoczęliśmy dyskusję na temat powołania konsorcjum dotyczącego budowy domów. Firma Hyperview nawiązała współpracę w zakresie digitalizacji dokumentacji. Firma STMW planuje otwarcie oddziału. W Libanie prowadzone są rozmowy w zakresie handlu polskimi produktami spożywczymi. Natomiast w Chinach planujemy rozpocząć współpracę w zakresie usług prozdrowotnych.

Plany na najbliższą przyszłość?

W tym roku, w ramach projektu InterSilesia, zamierzamy przybliżyć jeszcze kilka rynków naszym przedsiębiorcom. Już jesienią organizowane zostaną wyjazdy m.in. do Kazachstanu, Japonii i Hongkongu. Tym razem chcemy przetrzeć szlaki otwierające drogę do współpracy z krajami azjatyckimi.

Niebawem wyruszamy na wyjazd studyjny do Kazachstanu.  Jest to najsilniejsza i najbardziej rozwinięta gospodarka wśród państw Azji Centralnej.

Dlaczego warto inwestować w Kazachstanie?

Przede wszystkim ze względu na konkurencyjne położenie geograficzne i potencjał tras tranzytowych. Jako kraj, jest bogaty w surowce naturalne, takie jak: ropa, gaz, uran, węgiel, rudy żelaza, srebro, boksyty, cynk, złoto, miedź, chrom.

Posiada dostęp do konsumentów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, Azji Centralnej oraz Zachodnich Chin – co daje spore możliwości rozwojowe. Ponad to, co ważne – w Kazachstanie inwestorzy zagraniczni objęci są szczególną ochroną.

W ramach projektu w Izbie Handlowej planujemy odbyć spotkanie B2B zadedykowane strikte przedsiębiorstwom, które zdecydowały się na uczestniczenie w wyjeździe i zadeklarowały chęć podjęcia współpracy. Podczas spotkania odbędzie się również prezentacja regionów – ze względu na wiele podobieństw w zakresie gospodarczym.

Wizyta w Kazachstanie daje polskim przedsiębiorcom wiele możliwości pozyskania brakujących surowców i zbóż przede wszystkim ze względu na rozwijający się prężnie szlak jedwabny i prężnie działający port morski w Batumi.

Bardzo interesująco zapowiada się także wizyta w Japonii.

Japonia ze względu na swoje osiągnięcia w dziedzinie technologii i motoryzacji jest doskonałym obszarem przede wszystkim dla exportu maszyn, urządzeń i rozwiązań technologicznych. Naszym zamierzeniem jest udział w targach Tokio Game Show, gdzie chcielibyśmy pozyskać zgodę na wejście polskich producentów gier komputerowych na rynek japoński.

Kolejnym etapem ma być Praga 

Późną jesienią planujemy wyjazd do Pragi. Razem z naszymi przedsiębiorcami wybierzemy się do PKO BP, które  przedstawi możliwości finansowania wszelkich inwestycji na terenie Czeskiej Republiki. Dodatkowo ČSOB (Československá obchodní banka) nakreśli nam sprawę projektów unijnych i wyjaśni dlaczego jest to  opłacalne dla polskich przedsiębiorców.

Ciekawym elementem będzie spotkanie w Ambasadzie RP w Pradze, gdzie porozmawiamy o obecnych relacjach czesko polskich i drzemiącym niewykorzystanym potencjale ludzkim, doradczym, szkoleniowym i biznesowym pomiędzy naszymi krajami.

Spotkania B2B poprowadzi Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej -organizacja non profit, która zrzesza firmy zainteresowane polsko-czeską współpracą. Naszym wspólnym celem jest stworzenie platformy do działań, utrwalenia relacji, wymiany handlowej i współpromocji pozytywnego wizerunku.

Czeska Republika to szeroko pojęty prężnie rozwijający się przemysł, który Polska może uzupełnić. Czesi importują od nas coraz więcej. Polska jest największym dostawcą żywności do tego kraju.

Fundusz Górnośląski zorganizuje również wizytę w Hongkongu. Jakie są oczekiwania, związane z tym wyjazdem?  

Przede wszystkim to jedyne takie miejsce, które łączy gospodarkę europejską z krajami Azji. Ponad to Hongkong jest jednym z największych centrów handlowych na świecie.

Pomimo podległości Chińskiej Republiki Ludowej, stanowi on autonomiczny obszar celny. Hongkong posiada bardzo silnie rozwinięty przemysł wystawienniczo-targowy. Co roku odbywa się tu ponad 300 międzynarodowych targów i wystaw. Hongkong nie posiada żadnych bogactw naturalnych ani warunków do rozwoju rolnictwa, dlatego koniecznym jest import niezbędnych surowców oraz żywności z zewnątrz. Jest to doskonałe miejsce na pozyskanie nowych kontrahentów zainteresowanych współpracą.

W Hongkongu zamierzamy uczestniczyć w targach Belt and Road. W Izbie Gospodarczej Eksporterów i Importerów mamy odbyć spotkanie na szczeblu rządowym dotyczące podjęcia współpracy w zakresie ochrony zdrowia.

Jesteśmy przekonani, że sprawa wsparcia polskich eksporterów to krok milowy do rozwoju polskiej gospodarki. Jesteśmy po to, by wskazać kierunek przedsiębiorcom, którzy jeszcze nie wiedzą lub zwyczajnie boją się postawić pierwsze kroki poza granicami naszego kraju.

Więc jeśli prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo i nie masz pomysłu na promocję swojej marki za granicą, zapraszamy do udziału w projekcie InterSilesia (www.intersilesia.eu) oraz do śledzenia strony http://www.fgsa.pl.

Rozmawiał: Bartosz Kowalski

post image
 
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz