Pixabay/Twitter
Pixabay/Twitter

Mowa o "ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw". Maksymalna cena węgla za jedną tonę powinna wynieść nie więcej niż 996 zł 60 gr. Jest to cena maksymalna, więc może też być niższa. Według przepisów jedno gospodarstwo domowe będzie mogło kupić trzy tony węgla w tej cenie.

Zwiększono rekompensatę dla przedsiębiorców, poprzednio była to kwota nie wyższa niż 750 zł, a teraz wynosi ona 1073 zł 13 gr brutto za jedną tonę sprzedanego paliwa stałego dla jednego gospodarstwa. Wspomniane rekompensaty nie przysługują kupującym, a przedsiębiorcom, którzy sprzedają węgiel gospodarstwom domowym.

Ustawa wprowadza mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

- przekazuje Kancelaria Prezydenta.

Okazuje się, że w projekcie zostaną utworzone specjalne bazy danych wszystkich osób, które chcą zakupić węgiel na potrzeby swojego gospodarstwa. Każdy chętny będzie musiał się zarejestrować - można to zrobić elektronicznie lub w placówkach Poczty Polskiej.

Co zrobić, by kupić węgiel w niższej cenie?

Jeśli chcemy nabyć węgiel w niższej cenie, należy przekazać sprzedawcy jaką ilość węgla kupiło określone gospodarstwo domowe od momentu wejścia w życie ustawy. Niezbędna będzie też deklaracja, dotycząca źródła ciepła - mowa o deklaracji, którą otrzymaliśmy po zgłoszeniu tych źródeł do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Rekompensaty będą wypłacone na wniosek sprzedawcy z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Zostaną przekazane na niego środki z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zapowiedziano, że na dopłaty Skarb Państwa przeznaczy trzy mld złotych. Uprawnieni do rekompensaty są przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność gospodarczą, w zakresie wprowadzają do sprzedaży paliw, którzy widnieją w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Większość zapisów wspomnianej ustawy wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.

Nie każdy sprzedawca musi się decydować na niższą cenę

Rekompensaty dla sprzedawców będzie wypłacać Zarządca Rozliczeń SA. Według informacji dotyczących ustawy, rekompensata będzie wypłacana przedsiębiorcy na jego wniosek. Wniosek będzie składany:

  • jednorazowo, w terminie od dnia 15 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. – w odniesieniu do transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2022 r., oraz
  • jednorazowo, w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r. – w odniesieniu do transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

W przypadku pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku o wypłatę rekompensaty Zarządca Rozliczeń zatwierdzał będzie ten wniosek i dokonywał wypłaty - odpowiednio w terminach:

  • do dnia 31 grudnia 2022 r. - w przypadku wniosku dotyczącego transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2022 r., oraz,
  • do dnia 31 marca 2023 r. - w przypadku transakcji sprzedaży dokonanych w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Od sprzedawcy będzie zależeć, czy chce przystąpić do programu. W rzeczywistości może się okazać, że na niższą cenę węgla i rekompensat mogą zdecydować się nieliczni. Zwłaszcza że strata poniesiona teraz z racji sprzedaży węgla po niższej cenie, zostanie zwrócona dopiero w przyszłym roku.

Komentarze

  • Obywatelka24 13 lipca 2022 22:32Czy na składach dalej będą wysokie ceny. A za dopłaty zapłacą WSZYSCY - bogaci, biedni, ogrzewający węglem, ale też gazem, olejem, prądem, pompą ciepła, geotermią. Kolejny podatek - przepraszam - opłata/danina.

Dodaj komentarz