Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dodatkowe pieniądze

Gminy uczestniczące w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze” będą nadal wspierane finansowo w realizacji działań edukacyjnych, informacyjnych i organizacyjnych, skierowanych do mieszkańców w celu poprawy jakości powietrza na terenie ich „małych ojczyzn”. Prowadzone przez samorządy punkty konsultacyjno-informacyjne zyskają na kolejny rok wyższe, wynoszące 35 tysięcy zł finansowanie w ramach tzw. pakietów zachęt dla gmin.

Wzory dokumentów, które można składać do wfośigw dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/ w materiałach „do pobrania”. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach upłynie 30 września 2022 r. Warto zdecydować już teraz, gdyż po tej dacie zawieranie porozumień nie będzie możliwe.

Przydomowa oczyszczalnia

WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na realizację zadań, dotyczących zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie większej niż 7,5 m sześć/d w ramach Programu Pilotażowego Przydomowa oczyszczalnia. Beneficjentami środków są osoby fizyczne – właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także właściciele/ współwłaściciele budynków mieszkalnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, do których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 8.000,00 zł. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach, w terminie do 31 grudnia 2022 r. lub do dnia wcześniejszego zakończenia/wstrzymania naboru zgodnie z pkt 5.2. i 5.3. regulaminu.

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz