post image
Dominik Gajda Trójporozumienie dopięte

Pierwszy dokument o współpracy podpisali rektor UE prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak i dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek. Następnie trójporozumienie sygnował jeszcze wiceprezes ds. produkcji Polskiej Grupy Górniczej SA, Rajmund Horst.

Strony umowy są zgodne, że pierwszym priorytetem powinna być holistyczność edukacji. Efektem będzie otwarcie w rybnickiej filii UE studiów o specjalności menedżer produkcji w górnictwie, rozszerzających kształcenie w koncepcji MBA. Z oferty chcą skorzystać pracownicy PGG i GIG-u, którzy wzięli udział w spotkaniu. W obecnych czasach, technicy powinni bowiem poszerzać swoje kompetencje o znajomość pozostałych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, z którymi nie stykają się na co dzień.

- Wierzę w moc tych dwóch umów. Bardzo zależy mi na otwartości naszej uczelni na potrzeby mieszkańców regionu. Dzisiaj, problemy przed którymi stoimy, są tak złożone, że nie jesteśmy w stanie podjąć się ich realizacji. Dzięki porozumieniom możemy rekomendować pewne rozwiązania, dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, ale i zagadnień ekologii, klimatu oraz absolutnie nowego podejścia do edukacji – stwierdziła rektor Celina M. Olszak.

Jak dodała, już kształcimy menedżerów ds. produkcji, ale musimy pokazać im te zagadnienia w bardzo szerokim aspekcie. Nie tylko w aspekcie menedżerskim, ale i technologicznym. Bo technologia jest dzisiaj w managemencie i ekonomii. I odwrotnie.         

- Chciałem podkreślić jedną, bardzo istotną rzecz. Jest to program kształcenia interdyscyplinarnego, a to jest bardzo cenna rzecz. Ważne, że nie ograniczamy się do produkcji, ale że program obejmuje aspekt ekonomiczny, prawny, finansowy oraz nowoczesne technologie stosowane w górnictwie. W kopalniach już teraz stosowane są skomplikowane urządzenia, światłowody, komputery, jako rzecz naturalna. Teraz ważne jest pogłębianie wiedzy, jak dobrze zarządzać ludźmi i tym majątkiem – zaznaczył wiceprezes PGG Rajmund Horst.

Jak dodał, najistotniejszym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa górnikom.

- Niezmiernie cenne jest, że program kształcenia będzie uwzględniał także ten aspekt powiedział wiceprezes PGG.  

Szef GIG Stanisław Prusek, przypomniał, że Instytut powstał przed wojną. Już w 1925 roku założono doświadczalną kopalnię Barbarę.

- Od 100 lat zajmujemy się górnictwem. Stąd idea połączenia naszej wiedzy z wiedzą ekonomiczną i praktyką PGG – zaznaczył prezes.

- Współpraca z GIG i PGG, otwiera przestrzeń do właśnie holistycznego kształcenia. Oferta dydaktyczna będzie miała bardziej całościowy, uniwersalny charakter. Nie ma dziś nowoczesnej ekonomii bez przemysłu i nowoczesnego przemysłu bez dobrej ekonomii – mówił prodziekan, dyrektor Filii w Rybniku – dr inż. Tomasz Zieliński. 

Drugim priorytetem jest synergia, czyli współpraca, dzięki której końcowy efekt jest większy od rezultatów osiągniętych przez poszczególnych uczestników współpracy. Priorytet trzeci to transformacja, która dotyczy całej gospodarki, a zwłaszcza górnictwa węgla kamiennego. Ostatnim priorytetem jest praktyczność.

- Dzisiaj wszystko mierzy się w pieniądzach. Niestety, ostatnio ekonomizacji podlega również dydaktyka, gdy student jest klientem, wiedza towarem, a wykładowcy kapitałem, który należy efektywnie wykorzystać. Coraz większego znaczenia nabiera praktyczne kształcenie. Przemysł jest praktyczny z natury. Połączenie go z obszarem ekonomii będzie skutkowało dobrą dydaktyką – dodał prodziekan.       
 

Galeria

Image alt Image alt Image alt

Komentarze

  • Loluś Ciekawe... bardzo ciekawe :DDDD

Dodaj komentarz