eNowiny.pl
eNowiny.pl

Od 5 sierpnia, Polska Grupa Górnicza udostępnia dla swoich klientów możliwość zamieszczenia dokumentu dotyczącego źródła spalania (Deklaracja CEEB) w profilu swojego konta. W swoim profilu można także uzupełnić dodatkowe informacje tak jak adres gospodarstwa domowego, gdzie zakupiony węgiel będzie wykorzystywany. Za zgodność dołączonego dokumentu ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie właściciel konta, a sam dokument można samodzielnie aktualizować.

Osoba upoważniona/przewoźnik musi nadal posiadać podczas odbioru wydrukowany dokument, tak jak było to dotychczas. W przypadku odbioru węgla luzem weryfikacja poprawności dokumentu CEEB ostatecznie jest prowadzona w momencie odbioru węgla - informuje PGG

W przypadku węgla konfekcjonowanego, do którego deklarację CEEB klienci wysyłali dotychczas na adres mailowy, do zamówień składanych od 9 sierpnia wymagane jest zamieszczenie dokumentu w indywidualnym profilu klienta. 

Komentarze

Dodaj komentarz