npp.slaskie.pl
npp.slaskie.pl

Do końca sierpnia 2022 roku internauci mogą głosować w 23. edycji konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego". Większość realizacji ma charakter rekreacyjno-edukacyjny i kulturalno-sportowy. W tegorocznym konkursie zostało zgłoszonych 27 realizacji. Sześć z nich zostało zrealizowanych na terenie naszego regionu. Wszystkie zgłoszone projekty sprzyjają integracji społecznej, aktywności rodzinnej, popularyzacji działań edukacyjnych oraz rekreacji. Najpopularniejszy projekt, który uzyska największą liczbę głosów, zdobędzie Nagrodę Publiczności. Oceny zgłoszonych realizacji, niezależnie od plebiscytu publiczności, dokona jury konkursowe złożone z członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, które nominuje, a następnie wybierze laureatów tegorocznej edycji konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2022 połączone z ogłoszeniem wyników w konkursie Architektura Roku oraz wręczeniem nagród odbędzie się jesienią w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Zagłosować można na stronie Samorządu Województwa Śląskiego: https://npp.slaskie.pl/vote/project_25

Poznajmy w takim razie realizacje z naszego regionu.

Przebudowa budynku wielorodzinnego w Rybniku

Inwestycja obejmowała rozbiórkę i odbudowę budynku wielorodzinnego w śródmieściu Rybnika. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, a dzięki zrealizowanej inwestycji powstało 8 mieszkań o powierzchni od 54 metrów kwadratowych do 84 metrów kwadratowych. Odbudowa obiektu, została zrealizowana ze zastosowaniem technologii modułowej stalowej. W tym przypadku zostało zaprojektowanych 15 modułów o wymiarach ok 5x4x10m. Zamierzenie architektoniczne polegało na uzyskaniu efektu „włożenia” nowoczesnej bryły w stary zabytkowy budynek.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 955 042,39 zł.

przebudowa budynku wielorodzinnego w rybniku
Budynek wielorodzinny w Rybniku / npp.slaskie.pl

Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku-Kłokocinie

W odpowiedzi na pojawiające się negatywne zjawiska społeczne, potrzebę stworzenia przestrzeni dla wszelkich aktywności kulturalno – sportowych, dla integracji społeczeństwa - osób i rodzin z różnych środowisk, a także znalezienie miejsca, które świadczyłoby o przynależności danej dzielnicy do miasta i było jej swego rodzaju symbolem, powstał pomysł stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej. Bryła budynku oparta jest na planie prostokąta ze skręconą płaszczyzną dachu. Spełnia on także funkcję użytkową poprzez zaprojektowane na nim siedziska wykorzystywane zarówno w czasie plenerowych wydarzeń jako trybuny, jak i w trakcie codziennego użytkowania jako miejsce odpoczynku.

centrum aktywności lokalnej w rybniku-kłokocinie
Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku-Kłokocinie / npp.slaskie.pl

Remont zabytkowego Zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach

Inwestycja była realizowana w latach 2018-2020. Celem było utworzenie nowej, atrakcyjnej, międzypokoleniowej przestrzeni publicznej na terenie Gminy i Miasta oraz przywrócenie dawnego blasku neorenesansowemu zabytkowi wybudowanemu w latach 1882-1883 na zamówienie właściciela leszczyńskiego majątku Konrada Bartelta w miejscu istniejącego wcześniej drewnianego dworu. Zameczek uznawany był, za jedną z najpiękniejszych ówczesnych budowli rezydencyjnych na Śląsku. Dzięki przeprowadzonym pracom restauratorskim nawiązano do pierwotnego kształtu Zameczku, wzorowanego na włoskich willach renesansowych. Budynek został także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i został otoczony starodrzewiem. W ramach projektu zrealizowano również założenie ogrodowe obejmujące trawniki, rabaty kwiatowe i krzewy.

Zameczek w czerwionce-leszczynach
Zameczek w Czerwionce-Leszczynach / npp.slaskie.pl

Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju

Ideą projektu było określenie wzajemnych relacji oraz właściwych proporcji pomiędzy głównymi elementami zadanego programu budynku - salą koncertową, foyer, a przestrzenią publiczną w zastanym kontekście urbanistycznym. Przyjęte założenie urbanistyczne jest wynikiem szeregu analiz oraz scenariuszy urbanistycznych. Przyjęto schemat rozbudowy oparty na kontynuacji wolnego przepływu komunikacji pieszej wokół istniejących budynków Państwowej Szkoły Muzycznej oraz nowo projektowanej sali koncertowej. Powstała pomiędzy obiektami przestrzeń placu jest główną przestrzenią publiczną kompleksu budynków Państwowej Szkoły Muzycznej. Nowy budynek sali koncertowej reorganizuje i porządkuje istniejącą przestrzeń nadając jej wielowątkowy, publiczny charakter.

sala koncertowa w państwowej szkole muzycznej w jastrzębiu-zdroju
Sala koncertowa w Państwowej Szkole Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju / npp.slaskie.pl

Pomnik Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju

Przedmiotem inwestycji była budowa pomnika Henryka Sławika oraz stworzenie przestrzeni wokół niego. Dojście wraz z placem zlokalizowane zostało wzdłuż murowanego ogrodzenia zabytkowego kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w sołectwie Szeroka. Plac zaprojektowano w formie wielokąta i wyłożono płytami granitowymi w kolorze szarym. Lokalizacja pomnika nie jest przypadkowa. Ideą było, aby postać Henryka Sławika, związana z Szeroką, spoglądała na rodzinną miejscowość. Siedząca postać H. Sławika została wykonana z brązu, a w ręku trzyma dokumenty, które pozwalały ratować ludzki życie.

pomnik Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju
Pomnik Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju / npp.slaskie.pl

Rewitalizacja dworca kolejowego w Żorach

Od września 2021 roku dworzec kolejowy w Żorach działa w kompleksowo wyremontowanym, historycznym budynku. Budynek ten został nie tylko kompleksowo zrewitalizowany, ale też przystosowany do pełnienia nowych funkcji, tak by w pełni wykorzystać jego potencjał i dopasować go do potrzeb podróżujących oraz innych mieszkańców. Po rewitalizacji stał się on siedzibą Centrum Integracji Społecznej, a już niebawem swoją działalność rozpocznie w nim także świetlica dla matek z małymi dziećmi i osób starszych zaangażowanych w opiekę, Centrum Aktywności Lokalnej i harcówka. Głównym założeniem podczas realizacji inwestycji było zastosowanie takich rozwiązań technicznych i technologicznych, dzięki którym powstanie wysokiej jakości infrastruktura, która będzie mogła być użytkowana przez długi czas, przy zachowaniu optymalnych kosztów. Zarówno ta inwestycja, jak i cała polityka Miasta Żory wpisuje się w Strategię Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Inwestycji Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, której celem jest rozwój kapitału ludzkiego bazującego na spójności społeczno-gospodarczej.

dworzec kolejowy w Żorach
Dworzec kolejowy w Żorach / npp.slaskie.pl

Źródło: npp.slaskie.pl

Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz