Dotacja na oczyszczalnię ścieków

Właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 4 tys. zł na pokrycie części kosztów budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne. Musi być on sukcesywnie opróżniany przez specjalistyczną, uprawnioną firmę świadczącą usługi asenizacyjne.

- O kwotę 8 tys. zł można ubiegać się na przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków, wykorzystującą technologię osadu czynnego, złoża biologicznego w środowisku sztucznym. Warunkiem uzyskania dotacji, jest wyposażenie go w punkt kontrolo - pomiarowy oczyszczonych ścieków przed wprowadzeniem ich do wód lub do ziemi - informuje ratusz. W tegorocznym budżecie Knurowa, na ten cel zabezpieczono 100 tys. zł.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej zawiera uchwała z 15 czerwca tego roku, ze zmianami w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych z budżetu miasta. Chodzi oczywiście o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodnej. - Nieprawidłowo funkcjonujące „szambo” czy przydomowa oczyszczalnia jest źródłem bakteriologicznego i chemicznego zanieczyszczania gleby oraz wody i stanowi naruszenie przepisów - zaznacza urząd miasta.

Komentarze

Dodaj komentarz