post image
Elżbieta Grymel

Ale mōj ślubny padoł mi, że ȏn mi auta niy do, bo musi zadbać o moji zdrowi a ȏ nasze dziecka! Podle niygo jo bych te auto roz-dwa strzaskała, a jeszcze przi tyj prziwiliji mogłabych siebie abo drugich ukrzywdzić. Bo, wiycie, jo je majdyka i dycki musza pomyśleć kaj je lewo strōna a kaj prawo.

A co majōm robić ci, co piykne auto a „prawko” majōm? Ȏni jeżdżōm kaj popadnie, i po 10 deka preswusztu 300 metrōw dali! Myślicie se, że robia szpasy? Ale jo sam prowda napisała. To idzie ȏ mojich znajōmkōw, co majōm elegancki zagraniczne auto. Ȏjcowie go dycki wyporzōndzōm, że aże sie blyszczy! A jejich syneczek za kwila łapnie klucze a paradzi sie po mieście. Jak przijedzie nazod zaś je robota, bo auto trza umyć. Tak to tatulek z mamulkōm swoja”bryka” porzad sprzōntajōm miasto niōm jeździć!

Jednako wiynkszina ludzi, tych autōw potrzebuje! Bo jeżdżōm nimi do roboty, dziecka wożōm do szkoły, a szkōłki, a potym po robocie do supermarketu jadōm, coby tam jaki towor nakupić. My ze chopym tyż tam kupujymy, a nojwiyncy tych przewarzideł, bo sōm łacniyjsze, ale we naszym ȏsiedlowym sklepie tyż som, co prowda trocha drogsze, ale ȏ wiela lepsze, bo nasze krajowe!

Nasze dziecka już praje wszyjski majōm familije, bezto auto sie im przido, ale wszyndy i tak niy dajōm rady nastyknōnć. Na drogach tych autōw je coroz wiyncy, a kupa czasu sie zmitrynży, bo co kwila trza stoć, bezto, że kōnsek dali bōł karambol abo sie światła na krziżowce zepsuły! Pryndzy by sie na kole zajechało, ale na autobanie to sie niy śmi! Bezto mōj chop przeciep sie na koło, a jeździ nim po mieście. Yno jak jadymy kaj dali, to trza te auto ze garaże wykludzać! Jo autym woża sie mało, ale tyż se padōm, że to je dobry wynalazek! Jak mōj chopeczek bōł we sanatoriōm, musiałach se radzić sama, beztoch wziyna se taksōwka, ale radach niy bōła! Panoczek taksōwkorz bōł cołkiym w porzōndku, yno ȏgrōmnie niy kapliwy. Niy prziszło mu do gowy, co fest chrōmo baba mo ciynżko ze tego auta wylyz, bo nic mi niy pomōg!

Ze tymi autami to je nōm źle: bo smrodzōm, kopcōm a miejsce zastawiajōm, jednako bez nich je jeszcze gorzi! Ale chociaż tyn jedyn dziyń we roku, to by my sie mōgli bez nich ȏbyć, co padocie?

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz