Creative Commons/Twitter
Creative Commons/Twitter

Udział w wydarzeniu wzięli między innymi przedstawiciel ONZ i europejscy parlamentarzyści. Przedstawiciel do Parlamentu Europejskiego ze Śląska tłumaczył zebranym gościom, że język śląski jest żywym językiem, powszechnie używanym w muzyce, literaturze i spektaklach teatralnych. Jednak bez wsparcia systemowego i finansowego językowi śląskiemu grozi wymarcie.

To rozpaczliwa próba ratowania naszego języka, jego przetrwania. Przetrwania wbrew woli państwa polskiego, którego, my Ślązacy, jesteśmy lojalnymi obywatelami. Mamy literaturę w języku śląskim, śląską sztukę i mamy utwory muzyczne wykonywane w języku śląskim. Te wszystkie pozytywne dokonania możliwe są dzięki indywidualnej aktywności samych Ślązaków i pojawieniu się dziesiątków śląskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków. To rozpaczliwa próba ratowania naszego języka, jego przetrwania.

Poseł Kohut przypomniał także, że jest pierwszym w historii Parlamentu Europejskiego autorem rezolucji, która wzywa polski rząd i parlament do uznania języka śląskiego za regionalny.

Jestem tutaj jako śląski głos, który walczył, walczy i będzie walczył o uznanie w końcu śląskiego za język regionalny w Polsce.  Bardzo liczę na wsparcie wszystkich europejskich regionalistów, bo nie ukrywam, że my Ślązacy, chcemy być częścią silnej europejskiej rodziny, zjednoczonej w różnorodności, która wspiera wszystkie mniejszości i regiony.

 – powiedział Kohut.

 

Komentarze

Dodaj komentarz