KWP Katowice Policjanci ostrzegają kierowców przed brawurową jazdą
KWP Katowice Policjanci ostrzegają kierowców przed brawurową jazdą

- Zmieniła się przede wszystkim wysokość punktów karnych, dotycząca zwłaszcza większości wykroczeń związanych z bezpieczeństwem pieszych. Mam tu na myśli omijanie pojazdu na przejściu dla pieszych czy wyprzedzanie pojazdu na (lub) w obrębie przejścia dla pieszych - mówi aspirant Marcin Leśniak, oficer prasowy policji w Żorach.

- Pojawiły się też wykroczenia dopiero teraz objęte punktami karnymi. Chodzi na przykład o takie przewinienia, które zostały popełnione poza drogami publicznymi, strefą zamieszkania bądź ruchu, nieobjęte przepisami Prawa o ruchu drogowym. Punkty karne otrzyma teraz osoba, która spowoduje kolizję poza drogą publiczną oraz pozostałymi wymienionymi miejscami - dodaje.

Kolejna z istotnych zmian polega na tym, że punkty karne można "złapać" za używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób znajdujących się wewnątrz niego lub poza nim.

- Dotyczy to wybryku driftowania albo korzystania z drogi publicznej w sposób znacząco odmienny i niebezpieczny dla innych użytkowników. Takie zachowanie kierowcy jest teraz karane aż 15 punktami! - wylicza Marcin Leśniak.

Wprowadzono naruszenie oraz punkty karne za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych w celu np. uniknięcia kontroli.

- Kierujący, który nie zatrzyma się do kontroli, co jest przestępstwem, dostanie jeszcze 15 punktów karnych – komentuje policjant.

Nowością jest także to, że funkcjonariusz ukarze kierowcę 1 punktem za przekroczenie prędkości o nie więcej jak 10 kilometrów na godzinę. Wcześniej wykroczenie to nie było objęte systemem punktowym.

- Nadmierna prędkość ma wpływ na skutki wszystkich zdarzeń drogowych. Widzimy zatem, że ustawodawca skupił się właśnie na tego rodzaju wykroczeniach. Znacząco zwiększył kary za największe przekroczenia prędkości, nawet do 15 punktów – zaznacza Marcin Leśniak.

Naruszenie obowiązku jazdy prawostronnej karane jest teraz 6 punktami, a były 2 „oczka”. Zmiany sprawią, że piraci drogowi bardzo szybko stracą prawko. Zmotoryzowani na ogół przestrzegający przepisy również muszą bardzo uważać.

- Przykładowo, poruszający się autostradą kierowca, który naruszy obowiązek jazdy prawostronnej (6 pkt), rozmawia przez telefon komórkowy trzymany w ręku (12 pkt) i jedzie bez zapiętych pasów (5 pkt), już ”łapie” w sumie 23 punkty karne. Jeśli ponadto jedzie „na zderzaku” innego samochodu (5 pkt), przekroczy dopuszczalną ilość punktów i straci prawo jazdy – przestrzega żorski policjant.

Co ważne, nie będzie można już kasować punktów karnych na tzw. kursach reedukacyjnych, organizowanych przez WORD-y, które przechodzą do przeszłości. Punkty karne będą się redukowały po 24 miesiącach i tu uwaga! - czas będzie biegł dopiero od opłacenia mandatu. 

Punkty karne za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

– więcej niż 70 km/godz. – 15 punktów karnych;

– od 61 do 70 km/godz. – 14 punktów karnych;

– od 51 do 60 km/godz. – 13 punktów karnych;

– od 41 do 50 km/godz. – 11 punktów karnych;

– od 31 do 40 km/godz. – 9 punktów karnych;

– od 26 do 30 km/godz. – 7 punktów karnych;

– od 21 do 25 km/godz. – 5 punktów karnych;

– od 16 do 20 km/godz. – 3 punktów karnych;

– od 11 do 15 km/godz. – 2 punkty karnych;

– do 10 km/godz. – 1 punkt karny.

Wykroczenia na 15 punktów karnych:

- sprowadzenie katastrofy w ruchu, bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;

- kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;

- kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

- nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

- używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;

- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

- niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

- niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;

- niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;

- niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

- przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;

- niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;

- naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;

- naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;

- naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

- jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;

- przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;

przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Wykroczenia na 12 i 10 punktów karnych:

- naruszenie, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – 12;

- naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej – 12;

- naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia – 10;

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 10;

- naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu: na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany; silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia; silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi; silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany; na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany – 10;

- wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 10;

- naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie – 10;

- przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 10;

- ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku - 10;

- kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu - 10;

- przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 10 pkt.

Inne przewinienia:

- przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1 – 6 pkt, 2 – 7 pkt, 3 – 8 pkt, 4 – 9 pkt, 5 – 10 pkt, 6 – 11 pkt, 7 – 12 pkt, 8 – 13 pkt, 9 – 14 pkt;

Maksymalny limit nadal wynosi 24 punkty karne. Początkujący kierowcy (do roku od uzyskania prawa jazdy) mogą uzbierać najwyżej 20 punktów. Po przekroczeniu limitu, kierowca traci prawo jazdy. Co istotne, według nowych przepisów punkty karne „zerują się” dopiero po 24 miesiącach, więc o utratę prawa jazdy będzie znacznie łatwiej niż poprzednio.

Nowe stawki mandatów:

Przekroczenie prędkości: o 31 – 40 km na godz - 1,6 tys. zł; 41 – 50 km/godz. - 2 tys. zł; 51 – 60 km/godz. - 3 tys. zł; 61 – 70 km/godz. - 4 tys. zł; 71 km/godz. 5 tys. zł.

Zagrożenia dla pieszych: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach - 3 tys. zł; wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – 3 tys. zł; omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu przepuszczenia pieszych – 3 tys. zł.

Wykroczenia na przejazdach kolejowych: objeżdżanie zapór na zamkniętym przejeździe (lub w trakcie ich zamykania) – 4 tys. zł; wjazd na przejazd kolejowy przy migającym czerwonym świetle – 4 tys. zł; wjeżdżanie na przejazd w sytuacji, kiedy nie ma miejsca dla auta za przejazdem – 4 tys. zł.

O nowym taryfikatorze przeczytacie też w aktualnych "Nowinach".

Komentarze

 • POPIS 15 stycznia 2023 16:13Proponuję zagłosować na inną partię niż PIS, bo te absurdalne przepisy dotyczące przewidywania zachować pieszych na przejściach są chore.
 • POPIS 15 stycznia 2023 16:13Proponuję zagłosować na inną partię niż PIS, bo te absurdalne przepisy dotyczące przewidywania zachować pieszych na przejściach są chore.
 • SzaryKierowca76 23 września 2022 21:24Nie zapomnijmy o tym, że policja będzie wymuszała mandaty (jest "trochę" filmików na YT). Tak więc warto mieć kamerkę i filmować (tym bardziej, że można filmować funkcjonariusza publicznego - ale uwaga! - trzeba poinformować że jest nagrywany) - patrzeć im na łapy. A taka kamerka uratuje skórę, gdy jakiś pieszy, pedalarz, hulajnogarz "właduje" się na maskę (i będzie próbował wymusić odszkodowanie - najpierw niech przedstawi swoją wersję, a potem pokażmy policji swoje nagranie).
 • o take Polske walczyłeś? 23 września 2022 16:01Znowu w Necie info kolejnym przypadku."Według opisu filmu, kiedy policjanci zorientowali się, że drugi pojazd zatrzymał się razem z nimi, opuścili szybę i zapytali się kierowcy, czy przypadkiem nie trąbił na nich wcześniej. Cała sytuacja ponownie wygląda jak próba wymuszenia popełnienia wykroczenia, ale przy okazji poprzedniego nagrania przekonaliśmy się, że nie warto zbyt pochopnie wyciągać wniosków. Na filmie nie ma dźwięku, a więc nie wiadomo czy kierowca wcześniej nie użył sygnału dźwiękowego."
 • hmm 22 września 2022 16:20czytamy Piotrze...Ale samo powitanie funkcjonariuszy raczej pozwala sądzić, że to kierowca Skody próbował wciągnąć policjantów w niebezpieczną grę...no i oczywiscie tan gdzie ti czytamy zero mozliwosci komentarza aby udowodnił ć wolnosc slowa i demokracje panstwa. No to raczej Komu mandat drodzy Osłowie.
 • SzaryKierowca76 22 września 2022 09:46Polskim kierowcom (o ile mają jaja) pozostaje tylko protest w Warszawie do skutku (tak, żeby żaden poseł i senator - który głosował za, nie mógł się poruszać w jakikolwiek sposób) - czyli do wycofania sę ze zmian (złagodzenia) w przepisach.
 • Piotr Kuzma 22 września 2022 08:43Ogladacie w Necie, przyklad rzekomego wymuszenia przez polcyny BMW Bielsko przed przejsciem mandatu..Policja teraz sugeruje ze ona tam pierwsza nie hamowala.Oto przyklad nieprecyzyjnych przepisow PiSowskich i nie tylko PISowskich. Ile razy znadowalem sie w podobnej sytuacji zawsze zastanawialem sie dlaczego nie stwierdzic ze to ten z prawej strony wyprzedza? I w takim stanie prawnym oni wymyslaja drakonski taryfikator. Dziekujemy wam PISe za kradziez inflacyjna naszych oszczednosci ,emerytur i plac ,dziekujmy Ci za glupkowate przepisy ,taryfikatory, mandaty oraz bezczelne podnoszenie waszych rzadowych uposazeń.Podobnie jak PO mamy Was dosc. Nie ma juz po co udawac sie na wybory tym bardziej ze w drode mozemy zostac bez pienidzy na przezycie.
 • Janusz 21 września 2022 19:03Czytaj w Necie "Zgodził się na mandat, bo był oszołomiony. To niekonstytucyjne". Polska ma chyba najsurowsze kary w ruchu drogowym na świecie. Jednocześnie totalnie absurdalne, wymaga się od kierowców wręcz czarodziejskich zdolności przewidywania zamiaru przejścia pieszego przez przejście dla pieszych, a ja uważam, że każdy pieszy każdorazowo przed przejściem powinien się zatrzymać jak na stopie i ponieść rękę o zamiarze przejścia przez ulicę. Ustawodawca wymaga rzeczy wręcz niemożliwych, bo są niejasne i niesprecyzowane.
 • SzaryKierowca76 21 września 2022 18:03Dodajmy do tego złe oznakowanie dróg, nadmiar znaków (czasami wzajemnie się wykluczających) lub ich brak albo zasłonięcie (przez reklamy, drzewa, infrastrukturę), złe usytuowanie znaków (np obszar zabudowany kilometr od pierwszych domów), ZAPOMNIANE znaki (przez drogowców - ograniczenie prędkości, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania) i mamy przepis na WYŁUDZANIE niesłusznych mandatów (kto ma czas na włóczenie się po sądach i użeranie się z policją? - sąd będzie niemal zawsze po stronie policji).
 • SzaryKierowca76 21 września 2022 17:49Problemem jest też brak tolerancji prędkości (przekroczyłeś o 1 km/h i cyk - mandacik i punkty - a według twojego prędkościomierza miałeś 49). Bo kierowcy będą patrzeć na prędkościomierz a nie na drogę - w konsekwencji będzie więcej wypadków (tolerancja prękościomierzy mechanicznych to 2-5%, elektronicznych 1-2%). Ciekawe jakie mandaty będą dla sopowców którzy nagminnie łamią wszelkie przepisy (często jestem lub przejeżdżam przez Warszawę i nieraz widziałem ich wariacką jazdę - a policja zamiast wlepiać mandaty to jeszcze im pomaga...). Ba, mając tylny napęd i trochę więcej mocy wpadniesz w poślizg, to przez upierd...o policjanta możesz mieć mandat za "driftowanie". (PS ile w PL/województwie/regionie mamy ogólnodostępnych, tanich torów gdzie młodzi mogą się "wyżyć", już nie mówię o porządnych ośrodkach nauki jazdy z płytą poślizgową - najbliższy jest w Ostrawie) - rządzący myślą, że wszystkie auta mają systemy antypoślizgowe...
 • Wasyl Piotr 21 września 2022 13:59Gdyby PISowi zależało naprawde na bezpieczenstwie to wprowadzili by obowiazek po I Iistopada jazdy na oponach zimowych. Takie jak obecnie tworzenie prawa drogowego i nie tylko dowodzi ze nie powinni Oni juz dalej rządzić. Pójdę na wybory aby Ich z chęcią skreślić choć rozważałem możliwość głosowania na nich.
 • lona 21 września 2022 12:12a nie lepiej to od razu bylo w Kodeks Drogowy wpisać Kodeks Hammurabiego. Wam wcale nie zalezy na bezpieczenstwie tu chodzi o gaze vipow. Chcielibyście abyśmy udali sie na wybory i na was glosowali.Jeszcze co, a kto nam zwróci jak po drodze dostaniemy wskutek zagapienia za drobne przewinienie holendarny mandat.Nie dzieki ,gaście światło.
 • Kubaa 21 września 2022 11:34SzaryKierowca76 - masz rację!
 • SzaryKierowca76 21 września 2022 11:0015 punktów za naieudzielenie pomocy??? Czy każdy kierowca przeszedł szkolenie medyczne? A jak źle udzieli pomocy i zostanie oskarżony o spowodowanie znacznego uszczerbku na zdrowiu lub przyczynienie się do śmierci przez rodzinę poszkodowanego? (ile dostanie kary więzienia?) Kolejne: wyprzedzanie PRZED przejściem dla pieszych. Co znaczy przed przejściem? ile metrów? 1m albo 10 m lub 100m - tu zależy od widzimisię policjanta. Czemu drastycznie nie podnieśli mandatów dla pieszych, pedalarzy i hulajnogarzy np za wejście/wjazd na czerwonym (może jeszcze punkty karne i zakaz chodzenia/poruszania się hulajnogą). A to wszystko po to, aby łatać budżet na kolejne socjale i przekręty. Czemu kasa z mandatów nie idzie na drogi?

Dodaj komentarz