Materiały prasowe Na pytania Czytelników
Materiały prasowe Na pytania Czytelników "Nowin" odpowiada Beata Kopczyńska, rzeczniczka regionalna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w woj. śląskim

Po kilku latach mieszkania w Hiszpanii wróciłam na stałe z trójką dzieci do Polski. Od przyszłego miesiąca zaczynam pracę. Słyszałam, że mogę otrzymać jakieś pieniądze na nie. Znajomi wspominali o kilku świadczeniach, czy mogłabym wiedzieć jakie to pieniądze i gdzie mam składać wnioski?

ZUS przyznaje i wypłaca świadczenia dla rodziny: 500+, RKO, dofinansowanie pobytu w żłobku, 300+. O wszystkie te świadczenia trzeba wnioskować, a wnioski składane są elektronicznie do ZUS. Można to zrobić na trzy sposoby, czyli korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej, albo portalu emp@tia. O jakie świadczenia może się Pani ubiegać wszystko zależy od wieku Pani dzieci. Nie znając wieku dzieci, trudno wskazać, o które świadczenia będzie Pani mogła wnioskować, dlatego poniżej opisujemy każde z tych świadczeń.

Świadczenie wychowawcze 500+ - przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli osoba ubiegająca się o nie jest: matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie mieszka oraz utrzymuje je. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) - przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Skoro świadczenie jest na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie to we wniosku trzeba wskazać pierwsze dziecko. Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko w rodzinie. Nie ma znaczenia jego wiek. Jeśli dzieci urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku (np. bliźniaki), najstarszym dzieckiem w rodzinie jest dziecko, które wskażesz we wniosku. Pierwszym dzieckiem w rodzinie, jest: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko drugiego rodzica, z którym rodzic wychowuje wspólne dziecko, dziecko, przyjęte na wychowanie, jeśli osoba wnioskująca wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Jako rodzic dziecka możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, gdy złożysz wniosek o kapitał: po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc; po upływie ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Dofinansowanie pobytu w żłobku - od kwietnia 2022 r. można składać do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Można z niego skorzystać na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie; na pierwsze dziecko w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO; na drugie i kolejne w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości. Nie można otrzymać dofinansowania na dziecko, na które otrzymuje się RKO. Na dane dziecko, za ten sam okres, można otrzymać albo dofinansowanie, albo RKO. Dlatego rodzic musi wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna. Rodzic może korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Do opłaty nie wliczasz opłaty za wyżywienie.

Program „Dobry Start”, tzw. wyprawka szkolna – 300 zł raz w roku, na każde uczące się dziecko w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej, do 20 roku życia lub 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. Tak jak w przypadku pozostałych świadczeń – wniosek składamy elektronicznie, a świadczenie nie zależy od dochodu rodziny.

Komentarze

Dodaj komentarz