Mgr pielęgniarka


Rząd przygotował tzw. strategię rozwoju zasobów ludzkich, w której jest mowa, że w ciągu kilku najbliższych lat zapotrzebowanie na pielęgniarki wzrośnie do 60 tys. osób. Poza tym, zgodnie z normami Unii Europejskiej, pielęgniarki powinny mieć wyższe wykształcenie. Kolejnym argumentem za otwarciem takiego kierunku będzie stopniowe zamykanie policealnych studiów medycznych, co również ma mieć miejsce w Raciborzu.Z propozycją uruchomienia kierunku pielęgniarstwa wyszło starostwo jesienią ubiegłego roku. Powołało zespół specjalistów, którego zadaniem jest przygotowanie szczegółów przedsięwzięcia. WS ubiegłym tygodniu zespół zebrał się po raz pierwszy. Ustalił, że będzie to kierunek ogólnopielęgniarski o specjalnościach: wychowanie zdrowotne, pielęgniarka dla osób starszych oraz upośledzonych ruchowo i umysłowo, higiena pracy. Mają to być studia magisterskie. Do końca lutego w Ministerstwie Edukacji Narodowej zostanie złożony wniosek o wydanie zgody na utworzenie kierunku w PWSZ. Zebranie kadry wykładowców nie powinno nastręczać kłopotów. W starostwie są już deklaracje 4 samodzielnych pracowników naukowych i 6 doktorów nauk medycznych, którzy wyrazili chęć prowadzenia zajęć.Adam Misa, rzecznik prasowy starostwa poinformował, że jeżeli wniosek zostanie złożony w ustalonym terminie i minister przychyli się do niego, kierunek zostanie uruchomiony w październiku br.

Komentarze

Dodaj komentarz