UM Żory
UM Żory

Osoby, które są zainteresowane zakupem węgla od miasta, muszą się zgłosić do wtorku, 25 października do godziny 15:30 w następujący sposób:

- poprzez wypełnienie ankiety online,

- telefonicznie pod numerem: 32 43 48 170 / 32 43 48 177 / 32 43 48 111 / 32 43 48 130 (w godzinach: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek 7:30 - 15:30),

- osobiście w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych Urzędu Miasta Żory, Rynek 9, III piętro, pokój nr 303 A w godzinach: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek 7:30 - 15:30.

Należy podać następujące dane:

  • adres gospodarstwa domowego,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • ilość węgla, którą chcemy kupić (maksymalnie 3  tony),
  • rodzaj paliwa, które chcemy kupić (orzech, groszek lub miał).

Z akcji wyłączone są gospodarstwa, które już kupiły węgiel w ilości co najmniej trzech ton po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę.

Komentarze

Dodaj komentarz