Właz do kanalizacji szamb i studni
Właz do kanalizacji szamb i studni

Miasto aktualizuje ewidencji działających na terenie posesji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

- W związku z tym prosimy właścicieli nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są takie urządzenia, o wypełnienie formularza i przesłanie go do urzędu miasta - prosi magistrat. 

Można to zrobić: osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, w referacie gospodarki komunalnej, przy ul. Rzecznej 8; w całodobowym wrzutomacie, ustawionym przed wejściem do budynku UM, od strony ul. Miejskiej; listownie na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnikza pośrednictwem platformy ePUAP.

Komentarze

Dodaj komentarz