UM Rybnik
UM Rybnik

Organizując ślub w Zabytkowej Kopalni Ignacy w pierwszej kolejności należy załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku – gdzie ustalicie termin na zawarcie małżeństwa w plenerze. Opłata dodatkowa za udzielenie takiego ślubu jest stała i ustalona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego i wynosi 1000 zł. Dodatkowo nupturienci zobowiązani są również do uiszczenia opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł.

- przekazuje urząd miasta.

Jak przekazuje rybnicki magistrat, pary, które chcą zawrzeć związek małżeński, mogą skorzystać z kilku możliwości:

1. Opcja podstawowa – 400 zł

Zawarcie związku małżeńskiego w industrialnym wnętrzu nadszybia Szybu Kościuszko wraz z toastem – 400 zł brutto, czas do 1 godziny.

2. Opcja rozszerzona – 500 zł

Zawarcie związku małżeńskiego w industrialnym wnętrzu nadszybia Szybu Kościuszko wraz z toastem oraz sesję zdjęciową na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy –  500 zł brutto, czas do 3 godzin. Możliwość ustalenia innego terminu sesji zdjęciowej. Cena nie zawiera usług fotograficznych, a jedynie udostępnienie wnętrz Zabytkowej Kopalni Ignacy pod wykonanie sesji zdjęciowej.

3. Sesja zdjęciowa – 200 zł

Sesja zdjęciowa w industrialnym na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy – 200 zł brutto, czas do 2 godzin. W trakcie sesji udostępniamy budynek nadszybia Szybu Kościuszko, maszynownię z ponad stuletnią maszyną parową wraz z industrialnymi podziemiami maszynowni, maszynownię Szybu Głowacki, wieżę widokową oraz teren zewnętrzny kopalni. Cena nie zawiera usług fotograficznych, a jedynie udostępnienie wnętrz Zabytkowej Kopalni Ignacy pod wykonanie sesji zdjęciowej.

Komentarze

Dodaj komentarz